Spolupráce so štátom a samosprávami   Operačný program ĽZ


O kategorii - Operačný program ĽZ (1)
Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých, spol. IT Academy s. r. o (9)
Podnet integracia Black list (1)
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (14.01.2019) (1)
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (1)
BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím (1)
Starter01 (4)
Opäť v pohybe (2)
Posuňme sa k posunkom cez aplikáciu (5)
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov (1)
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" ( 2 ) (36)
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp (4)
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých (3)
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých (2)
Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých (1)
Softvérové riešenie pre deti s autizmom (1)
Zdvihnime sa vyššie (1)
InforM8 (Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých) (1)
Pinf - hrou k integrácii mentálne postihnutých (1)
Očkovací preukaz pre zrakovo postihnutých (1)
BetterLifeApp – Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím (5)
Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím (1)
Aktívne asistenčné snímače pre nevidiacich a slabozrakých (1)
MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím (1)
Softvér na pomoc pri riešení sťažností a reklamácií pre osoby so zdravotným postihnutím (1)
Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky (1)
CASUS IS - Informačný systém pre pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením (1)
Vývoj inovatívnej pomôcky vo forme inteligentnej barly pre sociálnu integráciu osôb zo zdravotným postihnutím (1)