Spolupráce so štátom a samosprávami   Operačný program ĽZ


Topic Replies Activity
O kategorii - Operačný program ĽZ 1 November 23, 2017
Zdravotný asistent - aplikácia a softvér 1 March 3, 2020
Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2 1 December 9, 2019
Editor prekladových tabuliek pre knižnicu liblouis 1 October 14, 2019
Projekt - Vývoj asistenčných snímačov pre slabozrakých a nevidiacich 1 October 14, 2019
TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia 5 October 10, 2019
Vývoj špeciálnych hrotov na protišmykovú návlečku na obuv 5 July 15, 2019
Inteligentné vyhrievané oblečenie pre telesne postihnutých 1 July 12, 2019
Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP 1 July 11, 2019
Náramok prvej pomoci 1 June 28, 2019
Plazmové pero na liečbu dekubitov pohybovo zdravotne postihnutej populácie 1 June 12, 2019
Zdravotný asistent 1 March 29, 2019
Vývoj aplikácie a softvéru podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením - ESPY 1 March 28, 2019
Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých, spol. IT Academy s. r. o 9 February 21, 2019
Podnet integracia Black list 1 January 29, 2019
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (14.01.2019) 1 January 13, 2019
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom 1 October 1, 2018
BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím 1 October 1, 2018
Starter01 4 September 19, 2018
Opäť v pohybe 2 July 20, 2018
Posuňme sa k posunkom cez aplikáciu 5 July 10, 2018
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov 1 April 23, 2018
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" 36 March 12, 2018
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp 4 March 1, 2018
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých 3 February 28, 2018
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých 2 February 28, 2018
Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých 1 February 28, 2018
Softvérové riešenie pre deti s autizmom 1 February 28, 2018
Zdvihnime sa vyššie 1 February 28, 2018
InforM8 (Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých) 1 February 28, 2018