Spolupráce so štátom a samosprávami   Operačný program ĽZ


Topic Replies Activity
O kategorii - Operačný program ĽZ 1 November 23, 2017
Plazmové pero na liečbu dekubitov pohybovo zdravotne postihnutej populácie 1 June 12, 2019
Zdravotný asistent 1 March 29, 2019
Vývoj aplikácie a softvéru podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením - ESPY 1 March 28, 2019
Vývoj zariadenia na podporu začlenenia zdravotne postihnutých, spol. IT Academy s. r. o 9 February 21, 2019
Podnet integracia Black list 1 January 29, 2019
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (14.01.2019) 1 January 13, 2019
Aplikácie a softvér pre deti s autizmom 1 October 1, 2018
BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím 1 October 1, 2018
Starter01 4 September 19, 2018
Opäť v pohybe 2 July 20, 2018
Posuňme sa k posunkom cez aplikáciu 5 July 10, 2018
Vytvorenie pomôcky pre hlasové reprodukovanie nezrozumiteľných zvukov 1 April 23, 2018
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" 36 March 12, 2018
STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp 4 March 1, 2018
easyPICK - Softvérové riešenie na jednoduchú komunikáciu pre zdravotne postihnutých 3 February 28, 2018
Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých 2 February 28, 2018
Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých 1 February 28, 2018
Softvérové riešenie pre deti s autizmom 1 February 28, 2018
Zdvihnime sa vyššie 1 February 28, 2018
InforM8 (Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých) 1 February 28, 2018
Pinf - hrou k integrácii mentálne postihnutých 1 February 28, 2018
Očkovací preukaz pre zrakovo postihnutých 1 February 28, 2018
BetterLifeApp – Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím 5 February 27, 2018
Vizuálne čítanie pre osoby so zdravotným postihnutím 1 February 27, 2018
Aktívne asistenčné snímače pre nevidiacich a slabozrakých 1 February 26, 2018
MATEJ - špecializovaný prehrávač digitalizovaných kníh a prehliadač internetového obsahu ako nové zariadenie podporujúce sociálnu integráciu osôb so zrakovým postihnutím 1 February 27, 2018
Softvér na pomoc pri riešení sťažností a reklamácií pre osoby so zdravotným postihnutím 1 February 27, 2018
Vývoj a inštalácia rýchlo dobíjacích staníc pre elektrické vozíky 1 February 26, 2018
CASUS IS - Informačný systém pre pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením 1 February 23, 2018