Variabilná boccia rampa pre športovcov s ŤZP - 2

CIEĽ

Cieľom nášho projektu je vyvinúť a vyrobiť variabilnú boccia rampu pre športovcov s ťažkým telesným hendikepom.

BOCCIA

Boccia je paralympijský šport vymyslený špeciálne pre ľudí s tým najťažším telesným postihnutím. Princíp je podobný ako pri petangu. Hráč sa snaží dostať čo najviac svojich farebných lôpt bližšie k bielej lopte, ako je najbližšia súperova farebná lopta. Šport je vhodný aj pre hráčov, ktorí sa takmer vôbec nehýbu. Práve tí potrebujú športovú pomôcku, technické zariadenie, ktoré dáva ich boccia loptám rýchlosť a smer. Zariadenie sa volá boccia rampa.

BOCCIA RAMPA

Boccia rampa je šmýkačka na boccia lopty. Má dĺžku asi 3 mestre. Fyzicky ju ovláda zdravý športový asistent podľa pokynov hráča s hendikepom. Už 6 rokov sa úspešne snažíme vyhovieť náročným požiadavkám športovcov s ťažkým telesným hendikepom z 30-tich krajín sveta na 5-tich svetadieloch. Vyvinuli sme a vyrábame pre nich až 6 rôznych typov boccia rámp a stále sa stretávame s novými požiadavkami hráčov na ich ďalšie prispôsobovanie. Kvalita a osobné prispôsobenie športového vybavenia konkrétnemu hráčovi tvorí vysoké percento jeho úspechu v súťažiach.

VARIABILNÁ BOCCIA RAMPA

Najmä skúsenejší registrovaní hráči boccie majú veľmi špecifické požiadavky na vlastnosti viacerých častí svojej boccia rampy a ich rôzne kombinácie. Preto sme sa rozhodli pre nich vyvinúť a vyrobiť úplne novú variabilnú boccia rampu – tzv. skladačku. Hráč si tak bude môcť vyskladať svoju vlastnú a jedinečnú boccia rampu z rôznych komponentov. Bude si môcť vyberať materiál, tvar, technické prevedenie aj dizajn pre každý komponent rampy samostatne.

BISFed

Nová variabilná boccia rampa bude tiež spĺňať prísne technické kritériá medzinárodnej športovej federácie boccie BISFed.

ZÁMER PROJEKTU

Variabilná boccia rampa bude revolučná príležitosť pre ambicióznych ľudí s tým najťažším telesným postihnutím prejaviť talent, zažiť úspech, víťazstvo, uznanie, príležitosť cestovať, spoznávať cudzie krajiny a nových ľudí, či potenciál získať ďalší finančný príjem. Môžu byť pozitívnym príkladom pre tisíce ľudí so zdravotným hendikepom ako žiť plnohodnotný aktívny život. A možno tak nájsť zmysel svojho života…

PRÍLOHY

Stručný opis zariadenia boccia rampa variable.pdf