O kategorii - Operačný program ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11. 2017 zverejnila výzvu na podporu výskumu, vývoja a dostupnosti využívania nových technológií, pomôcok na mobilitu a zariadení vhodných pre osoby so zdravotným postihnutím.

Jednou z podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku je, aby základné parametre všetkých projektov predložených v rámci predmetnej výzvy boli predmetom verejnej diskusie na web stránke platformy Slovensko.Digital

Táto kategória slúži na zverejnenie a diskusiu k jednotlivým projektom predloženým v rámci výzvy.

2 Likes