Zdravotný asistent - aplikácia a softvér

Žiadateľom v rámci predkladaného projektu je spoločnosť A2COM Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorá poskytuje už od roku 2007 komplexné služby v oblasti informačných technológií. Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie unikátneho riešenia pozostávajúceho z aplikácie a softvéru, ktorý zlepší sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím pomocou využitia nových technológií umožňujúcich zníženie počtu osobných návštev u lekára, zlepšenie diagnostiky ochorenia a vhodnejšie nastavenie liečby a s tým súvisiaci skrátený čas rekonvalescencie a minimalizáciu dôsledkov zdravotného postihnutia v rámci každodenného zapojenia sa do pracovného procesu. Predkladaný projekt bude realizovaným prostredníctvom 1 hlavnej aktivity, ktorá pozostáva z 3 podaktivít. Obdobie realizácie projektu je stanovené na 18 mesiacov, od mája 2020 do októbra 2021. Miestom realizácie projektu bude Bratislavský samosprávny kraj, avšak výsledky projektu budú využívané cieľovou skupinou z celého Slovenska. Cieľovou skupinou predkladaného projektu sú zdravotne postihnuté osoby na celom území Slovenska. Realizáciou projektu budú naplnené 2 merateľné ukazovatele: Počet aktivít na zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím (3 aktivity x 4 techológie = 12 aktivít) a počet subjektov prispievajúcich k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie nediskriminácie (1 subjekt - podnik žiadateľa).
Bližšie informácie spolu s vyplneným predpísaným formulárom sú na: https://uloz.to/file/DrIIHC4IUiC5/priloha-c-10-strucny-popis-novej-inovativnej-technologie-pdf