InforM8 (Informačný systém pre nevidiacich a slabozrakých)

Zámerom projektu je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím pri orientácii v budovách verejnej správy, školách, nákupných centrách, a pod. a tiež pomocou inovatívnej technológie poskytovať informácie, ktoré sú bežne dostupné iba vo vizuálnej podobe a teda sú zrakovo postihnutým osobám ťažko prístupné, ako sú napr. orientačné tabule, nástenky, menovky na dverách, otváracie/úradné hodiny.

Počas projektu bude vyvinutá mobilná aplikácia, softvér a tiež nové zariadenie. Pilotné testovanie bude prebiehať na Mestskom úrade v Trnave.
Opis celého riešenia a technológií je možné nájsť tu: https://drive.google.com/file/d/1SqHHXvqMm2FiUXaSSgWj01d_KvqI4ipG/