Podnet integracia Black list

Navrh aplikovanej metodiki … hrace atm , stavkove hry , impementacia centralnejevidencie v praxi a evidecia riadnych hracov.

teza : aplikovatelnost profilaxia , a diferenia skupin UZ

ADAM VOJTEK