Zdvihnime sa vyššie

Predmetom projektu bude vývoj zvislej zdvíhacej mobilnej plošiny, ktorá predstavuje moderný prostriedok novej generácie, na prepravu telesne handicapovaných osôb so zhoršenou mobilitou, alebo osôb sediacich na invalidnom vozíku vo zvislom smere.
Táto plošina unikátnym spôsobom kombinuje prepravu osôb, za použitia tej istej plošiny na viacerých miestach, bez potreby inštalácie viacerých nezávislých plošín a nákladných stavebných úprav.

Viac informácií uverejnených tu: https://www.prekonajmespolubariery.sk/aktuality/vyvoj-novych-zariadeni-podporujucich-socialnu-integraciu-osob-so-zdravotnym-postihnutim