Aplikácie a softvér pre deti s autizmom (14.01.2019)

Tento projekt je zameraný na ľudí trpiacich autizmom, ktorí nemajú vyvinutú schopnosť reči. Slovo je pre nich priveľmi abstraktné-nevidia ho, necítia ho, nemôžu ho chytiť, môže byť viacvýznamové. To však nemusí nutne znamenať, že nemôžu komunikovať. Vieme, že dieťa s autizmom vizuálne informácie spracúva veľmi rýchlo, že pre neho vidieť znamená vedieť. Cieľom projektu je vývoj aplikácií na dve najrozšírenejšie mobilné platformy a softvér pre počítač. Aplikácie a softvér pre počítač poskytnú digitálnu interaktivitu s obrázkami pre deti s rôznym stupňom autizmu pre rôzne životné situácie. Aplikácie a softvér budú zadarmo a verejne dostupné. Výsledky projektu umožnia špecifickú a cielenú podporu pre skupinu obyvateľstva, čím sa podporí eliminácia príčin sociálneho vylúčenia a diskriminácie čo je jeden zo špecifických cieľov OP ĽZ. Výsledkom hlavnej aktivity budú dve aplikácie na najrozšírenejšie mobilné platformy a softvér pre počítač pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré na Slovenskom trhu v súčasnej dobe neexistujú. Budú to nové inovatívne softvérové riašenia na Slovensku. Realizáciou projektu sa v plnej miere dosiahnu merateľné ukazovatele stanovené výzvou.
https://www.dropbox.com/s/ove0trfq6rkm45e/Priloha_c.10_Strucny_popis_novej-inovativnej_technologie%20NS.pdf?dl=0