BetterLifeApp - Vývoj unikátnej mobilnej aplikácie umožňujúcej plnohodnotnú integráciu osôb so zdravotným postihnutím

Projekt je zameraný na sociálnu pomoc prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov, ktoré podporujú sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Predmetom projektu je vytvorenie integrovanej mobilnej aplikácie BetterLifeApp, ktorá bude združovať pracovné ponuky vhodné pre zdravotne znevýhodnené osoby, relevantné školenia a kurzy, bude komplexným zoznamom verejných inštitúcií, objektov, zariadení, športovísk s bezbariérovým prístupom, pohybom a fórom pre vzájomnú komunikáciu a pomoc používateľov aplikácie. Zámerom organizácie je interaktívnym spôsobom osloviť a začleniť nielen do profesného, ale aj spoločenského, kultúrneho a rodinného života všetkých zdravotne znevýhodnených občanov a tým podporiť ich integráciu a eliminovať všetky formy diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím. Aj napriek tomu, že na trhu existujú aplikácie tohto typu, absentuje komplexná a integrovaná platforma, kde by bolo všetko potrebné pod jednou strechou.

Príloha č. 10 dostupná na:
http://uschovna.zoznam.sk/D1342688805262-CHAioUlhjPIBhxKTEbJS