Dokorán - Rozšírenie bezbariérového webového riešenia pre zrakovo a sluchovo postihnutých

Webové riešenie dokoran.rtvs.sk je vytvorené pre potreby zrakovo a sluchovo znevýhodnené skupiny v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Asociácie Nepočujúcich Slovenska. Zabezpečuje znevýhodneným osobám ľahší prístup k audiovizuálnym dielam a pomocou špeciálneho dizajnu aj jednoduchú navigáciu po webe.
Rozšírenie webovej aplikácie zjednoduší a zrýchli prístup postihnutých osôb k novému obsahu. Navrhované rozhranie bude zabezpečovať ľahké a rýchle prepisy diel RTVS, ich titulkovanie a následné spracovávanie a vpalovanie titulkov do video súborov.