Náramok prvej pomoci

Projekt je zameraný na vývoj inteligentných hodiniek, zariadenia, pomocou ktorého sa znížia zavedené obmedzenia pohybu mentálne znevýhodnených pacientov, zníži sa počet panických stavov u pacientov, podstatne sa skráti doba reakcie ústavu sociálnej starostlivosti a lekárov. Výsledkom projektu bude zvýšenie sociálnej inklúzie mentálne znevýhodnených pacientov a zvýšenie osobnej slobody. Výskum a vývoj inovatívnej pomôcky predstavuje náročný proces implementácie elektrotechnických, senzorických, matematických a informačných technológií. Budú navrhnuté a odskúšané viaceré technológie a vyrobené viaceré funkčné prototypy z dôvodu testovania ergonómie a správania sa v teréne a najmä správania sa pacientov v panikových situáciách.

Bližšie informácie o projekte sú dostupné na: