Trnka - zariadenie na výučbu reliéfno-bodového písma (Braillovho písma) pre ťažko zrakovo postihnutých

Výsledkom projektu bude technologické zariadenie, ktoré svojou komplexnosťou vyplní medzeru vo vzdelávacom systéme jednotlivcov so zrakovým postihnutím a bude nevyhnutným prostriedkom efektívneho nácviku čítania a písania Braillovho písma. Jeho digitálno-taktilno-auditívny charakter zaručí nielen vysokú edukačnú, ale aj motivačnú účinnosť. Konektivita zariadenia “TRNKA” s PC zaručí aj rozvoj komunikačných kompetencií a digitálnej gramotnosti jednotlivcov so zrakovým postihnutím, ktoré sú ich vysokofunkčnou devízou.

Stručný popis zariadenia nájdete na:

Z môjho pohľadu je to “klopanie na otvorené dvere” - na Slovensku existuje Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči, ktoré sa komplexne venuje rehabilitácií dospelých NS, ktorí stratili zrak v dospelosti. Okrem toho na každom Krajskom stredisku Únie nevdiacich a slabozrakých Slovenska pôsobí inštruktor Braillovho písma, ktorý je schopný prispôsobiť tempo výuky konkrétnemu nevidiacemu klientovi.