TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia

Cieľom predkladaného projektu s názvom „TSZ - Tvorba softvéru a zariadenia je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie pomocou vývoja softvéru a mechanizmu (zariadenia) na pomoc ľuďom so zdravotnými a pohybovými problémami“, ktoré sú dôležité a potrebné k jednoduchej komunikácii ľudí so zdravotnými a pohybovými problémami. Inovatívnym prvkom tohto projektu je vývoj produktu, ktorý v súčasnosti v SR neexistuje a značne pomôže zvýšeniu mobility zdravotne postihnutých. Hlavnou aktivitou projektu je: Výskum, vývoj a zvýšenie dostupnosti nových/inovovaných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím.

Projekt bude pozostávať z podaktivít naviazaných na vývoj softvéru a zariadenia:

Softvér:

  • Podaktivita 1/1: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
  • Podaktivita 2/1 - Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
  • Podaktivita 3/1 - Prezentácia na domácom trhu

Zariadenie:

  • Podaktivita 1/2: Výskum a vývoj nových/inovovaných zariadení, softvéru, aplikácií určených na sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti
  • Podaktivita 2/2 - Výroba vzorky a pilotné odskúšanie cieľovou skupinou
  • Podaktivita 3/2 - Prezentácia na domácom trhu

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu bude 11 mesiacov.

Vyplnená príloha č. 10 Výzvy - „Stručný popis novej/inovovanej technológie“ je uložená na linku:
https://drive.google.com/open?id=1dRRWDhM5PTZMNJHvjwJd2L3ionOZ8GAh

celkom by malo zaujimalo, kdea ako by sa taketo nieco malo prakticky pouzivat, konkretny prakticky use case. T.j. kde bude povereny personal sledovat mapu a kto vlastne poskytne tu pomoc/asistenciu.

Mapa bude skôr slúžiť na na definovanie geografických zón, na základe ktorých sa budú generovať notifikácie, ktoré bude dostávať poverený personál. Informácie o polohe osôb, nebude možné zdieľať keďže by to nebolo úplne v súlade s ochranou osobných údajov. Tak isto je nereálne aby niekto bol poverený sledovaním mapy, takýto systém by bol úplne nepoužiteľný. Preto sú tu systémy, ktoré budú podsúvať iba relevantné pokyny povereným osobám.

Sú dve možnosti, osoba s obmedzeným pohybom, príde na územie, ktoré je pridelené určitému partnerovi (doktor, zamestnanie a pod.), systém automaticky toto zariadenie zaregistruje (po obdržaní polohy zo zariadenia) a vytvorí notifikáciu, alebo druhá možnosť manuálne na základe stlačenia tlačítka sa odošle informácia o polohe a žiadosti o asistenciu.

Dakujem. Cize v praxi napr. vratnik alebo pracovnik SBS dostane niekam (kam?) notifikaciu, ked postlacam to tlacitko, vyjde a pomoze mi vyjst po schodoch ?

V zásade áno, na to môže byť naviazaných viacero aktivít na rôzne situácie s ktorými sa denno denne osoby s obmedzeným pohybom stretávajú. Notifikácie by mali byť konfigurovateľné podľa toho ako to povereným osobám bude vyhovovať a hlavne na ktoré budú vedieť pohotovo reagovať. Niekomu budú postačovať emaily, resp. smsky, ale viem si predstaviť že niekto bude preferovať telefonickú notifikáciu, alebo jednoduché zariadenie so svetelnou signalizáciou. Možnosti realizácie je viacero. Pomocou mikroslužieb bude možné prakticky čokoľvek z integrovať.