Inteligentné vyhrievané oblečenie pre telesne postihnutých

Inteligentné vyhrievané oblečenie bude napomáhať, uľahčovať a zmenšovať množstvo denných rutinných úkonov v podobe obliekania a vyzliekania odevov, ktorými užívateľ ochraňuje svoje telo pred teplotnými zmenami okolitého prostredia.
Oblečenie (tričko s dlhým rukávom) sa bude samo prispôsobovať na základe informácií o stave okolitého prostredia.