Slovensko.digital v médiách ( 2 3 4 5 ) [Slovensko.Digital] (96)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (3)
Elektronicka peticia vyuzitelna na vyhlasenie referenda [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (11)
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [Projekty] (3)
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe [Projekty] (8)
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ [Projekty] (7)
Zdielanie definícii eFormulárov a realizácia transformácii [Ekosystém Slovensko.Digital] (13)
API na overenie čísla OP? [Ekosystém Slovensko.Digital] (16)
eID, stat ako IdentityProvider a OAuth2 ( 2 3 4 5 ) [Ostatné] (85)
Call for a High-Level Expert Group on Artificial Intelligence [Transparentnosť a participácia] (2)
Edunet_sk ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Štátne projekty] (180)
Výberové konania [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (9)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (62)
Výzva operačného programu Ľudské zdroje: "Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím" ( 2 ) [Operačný program ĽZ] (36)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) [Spolupráca] (347)
Elektronicka schranka - problemy - revokacia, odoslanie sprav [Štátne projekty] (1)
Informacny system vystavby - ISV ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) [Štátne projekty] (330)
Elektronizácia verejnej správy -budget info [Slovensko.Digital] (1)
Red Flags: Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce [Projekty] (1)
Nezaradené správy zo zahraničia ( 2 3 4 ) [Zahraničie] (63)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Verejná diskusia NKIVS] (184)
Centralny register zmluv - zasluzil by si NFP [Spolupráca] (12)
Obstarávanie sieťových komponentov a technológií na MV [Ostatné] (5)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service [Projekty] (2)
Poziadanie o prispevok pri narodeni dietata [Skúsenosti používateľov] (15)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) [Projekty] (24)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Verejná diskusia NKIVS] (192)
ÚPVII Pracovná skupina K9.7 Vládny cloud ( 2 3 ) [Verejná diskusia NKIVS] (47)
Komisia pre štandardy ISVS - PS3 [Spolupráca] (13)
Zoznam top slovenskych IT startupov / praciek ( 2 3 ) [Ostatné] (57)