eHealth ( 2 ) [Štátne projekty] (25)
.sk domena a jej buducnost ( 2 3 ) [Ostatné] (44)
Metodika zaručenej konverzie ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (78)
Zaručená konverzia vs. Obchodný a Živnostenský register (otázka najmä na advokátov) [Ostatné] (17)
SND - nový web ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Spolupráca] (184)
Ako spustiť eDane na linuxe v 2018 [Skúsenosti používateľov] (15)
Výnos o štandardoch - MPK ( 2 3 ) [Transparentnosť a participácia] (41)
Register adries ( 2 ) [Štátne projekty] (29)
Register právnických osôb - chyba XSL odtlačku [Ostatné] (2)
Data.gov.sk - zdrojové súbory [Transparentnosť a participácia] (3)
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft [Štátne projekty] (3)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 ) [Spolupráca] (50)
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (78)
Zabezpečenie služieb podpory IBM licencií pre projekty IOM a MetaIS [Štátne projekty] (14)
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ [Štátne projekty] (3)
Rozvoj MetaIS - studia uskutocnitelnosti ( 2 ) [Štátne projekty] (35)
Ekosystem.Slovensko.Digital - Novinky ( 2 ) [Slovensko.Digital] (27)
Bude Slovensko.Digital čerpať eurofondy? ( 2 3 ) [Slovensko.Digital] (43)
Pracovné ponuky v OZ Slovensko.Digital [Slovensko.Digital] (6)
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE [Štátne projekty] (3)
MAGISTRAT Bratislava - otvaranie dat ( 2 ) [Transparentnosť a participácia] (29)
Nezaradené správy zo zahraničia ( 2 3 ) [Zahraničie] (55)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) [Spolupráca] (336)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 ) [Verejná diskusia NKIVS] (129)
Platforma dark theme [Slovensko.Digital] (1)
Plán na VO: vyhľadávač dopravných spojení IDS BK ( 2 3 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (56)
Transparentná samospráva ( 2 3 ) [Transparentnosť a participácia] (51)
eID prelomene? ( 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ) [Štátne projekty] (695)
Usmernenie o obstarávaní IT, nie zmena zákona ( 2 3 ) [Efektívnosť investícii do IT] (52)
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry [Štátne projekty] (2)