Rozvoj Centrálneho modelu údajov verejnej správy [Ostatné] (3)
Podpisovanie cez zep.disig.sk s inym ako slovenskym EID ( 2 ) [Skúsenosti používateľov] (25)
ÚPVII Pracovná skupina K9.5 Lepšie služby ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) [Verejná diskusia NKIVS] (203)
Nariadenie GDPR a otvorené dáta - Stretnutie s ÚOOÚ - problémové okruhy ( 2 3 4 ) [Spolupráca] (79)
Harmonogram OPII projektov na 2018 [Štátne projekty] (19)
Business case, CBA, štúdie IT projektov [Efektívnosť investícii do IT] (6)
eID prelomene? ( 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) [Štátne projekty] (701)
Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP [Štátne projekty] (7)
Personálne kapacity v štátnom IT / ako ďalej? ( 2 3 4 5 ) [Zodpovedné riadenie IT projektov] (80)
eHealth ( 2 3 ) [Štátne projekty] (43)
Open data Katastra ( 2 ) [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (26)
Ortofoto ako open data [Verejné žiadosti o (Open) Data a API] (9)
Papierova komunikacia PO zo statom (napriek aktivnej datovej schranke)? [Skúsenosti používateľov] (1)
Nezaradené správy zo zahraničia ( 2 3 4 ) [Zahraničie] (75)
Preberanie zásielok oprívneným zástupcom pre deti elektronicky [Ostatné] (1)
Pouzivanie ZEPf kontajnera v roku 2017 ( 2 3 ) [Ostatné] (55)
Red Flags: Zavedenie služieb Platform as a Service [Projekty] (14)
Red Flags: WiFi4SK [Projekty] (4)
Simulačné moduly v Plánoch udržateľnej mobility [Ostatné] (5)
Govbox: OpenSource konektor na schranky slovensko.sk (UPVS) [Ekosystém Slovensko.Digital] (16)
ÚPVII Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Verejná diskusia NKIVS] (191)
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" ( 2 ) [Verejná diskusia zadaní projektov] (24)
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) [Projekty] (4)
OGP a Open Source [Spolupráca] (7)
Výskum bezpečných elektronických transakcií v digitálnom priestore - 2M NFP na výskum pre Ditec ( 2 ) [Ostatné] (39)
Zákon o kybernetickej bezpečnosti ( 2 ) [Spolupráca] (24)
Open Data/Open API projekty [Ostatné] (6)
OpenData Eurofondy ITMS2014+ ( 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ) [Spolupráca] (355)
Ako podať oficiálnu sťažnosť na služby ÚPVS? [Ostatné] (2)
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy ( 2 ) [Projekty] (25)