Category Topics

Čo je nové v Slovensko.Digital

O Slovensko.Digital, čo robíme, aktuálne správy, eventy a diskusia.
127

Red Flags

Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.
11

Ekosystém Slovensko.Digital

Návrhy na nové služby, projekty a funkcionalitu ekosystému Slovensko.Digital.
38

Čo sa deje v e-Governmente

Hlavné témy e-governmentu, otváranie nových tém a diskusia k nim. Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty (štát overflow).
163

Pracovné skupiny

Aktuálne informácie o činnosti formálnych pracovných skupín, dokumenty na pripomienkovanie a diskusia k nim.
25

Pripomienkovanie

Aktuálne prebiehajúce pripomienkovacie konania (oficiálne/neoficiálne) k rôznym dokumentom v rámci štátneho IT.
78

Spolupráce so štátom a samosprávami

Výzvy k rozbehnutiu spolupráce so štátom, konkrétne formy spolupráce a diskusia k nim.
97

Nápady na zlepšenie, pomoc komunite, brigády

Nápady na zlepšenie konkrétnej služby e-governmentu, nápady na nové aplikácie, projekty, žiadosti o pomoc.
41

Manuály, skúsenosti používateľa, otázky a odpovede

Používateľské príručky pre občanov, užitočné informácie, dokumenty. Reálne skúsenosti s používaním e-governmentu.
183
566