Editor prekladových tabuliek pre knižnicu liblouis

Predkladaný projekt sa orientuje na potreby zrakovo zdravotne postihnutých osôb v súvislosti s rozšírením prístupu k poznatkom dostupných prostredníctvom braillovho písma. Cieľom projektu je vytvorenie softvérového nástroja, ktorý by v rámci dostupnej funkcionality zjednodušil vytváranie prekladových tabuliek pre knižnicu liblouis: http://liblouis.org/. Liblouis je knižnica s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožňuje preklad textového vstupu do braillovej abecedy. Preklad sa realizuje na základe poskytnutých prekladových tabuliek, pričom je rozšírený medzi nevidiacimi a používaný čítačkami pre nevidiacich.

Prínosom softvéru pre cieľovú skupinu, zrakovo zdravotne postihnuté osoby, je možnosť vytvárania vlastných prekladových tabuliek, čo má dopad na zlepšenie komunikácie nevidiacich v ich prostredí bez potreby pomoci zo strany ďalších osôb. Lepšia forma komunikácia umožní nevidiacim znížiť ich závislosť od okolia a vďaka softvéru budú nevidiaci schopní bez závislosti na programátoroch dynamicky dopĺňať slovníky o nové absentujúce znaky, resp. vytvárať špecializované slovníky na špecifické domény (matematika, fyzika, chémia) so sadou znakov s obmedzením na UTF-8. Funkcionalita softvéru bude testovaná v spolupráci s reprezentatívnou organizáciou, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.