Opäť v pohybe

Účelom predkladaného projektu je vytvorenie mobilného zariadenia a príslušnej aplikácie, ktoré spolu pomôžu k aktívnemu začleneniu, podpore rovnakých príležitostí a zlepšeniu zamestnateľnosti osôb so zdravotným postihnutím. Projekt je zameraný na vývoj mobilnej aplikácie a softvéru, ktoré prispejú k zlepšeniu podmienok inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Cieľom je vytvoriť také riešenie, ktoré nájde priame uplatnenie v praxi a pomôže telesne postihnutým osobám jednoduchšie prekonať prekážky, ktoré doposiaľ museli prekonávať s ťažkosťami. Tým eliminuje diskrimináciu a zvýši životnú úroveň cieľovej skupiny.
Stručný popis technológie je dostupný na nasledujúcom linku: https://www.dropbox.com/s/9l7bqbpd0j4qcdh/Stručný%20popis%20technológie%20projektu%20Opäť%20v%20pohybe.pdf?dl=0

Prikladáme nový link opisu technológie v prípade, že by pôvodný nešiel otvoriť.