Slovensko.Digital

Oficiálne správy k Slovensko.Digital, aktuálne dianie a diskusia k nemu.

Pracovné skupiny

Informácie k neformálnym pracovným skupinám.

Transparentnosť a participácia

Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie.

Orientácia štátnych IT služieb na občana

Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.

Efektívnosť investícii do IT

Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT.

Zodpovedné riadenie IT projektov

Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi.

Spolupráca

Konkrétne formy spolupráce so štátom.

Štátne projekty

Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach.

Pomôcky a návody

Toto je kategória, kde píšeme rôzne návody a pomôcky pre ľudí, čo sa chcú zapojiť do komunity Slovensko.Digital.

Skúsenosti používateľov

Reálne skúsenosti s používaním e-governmentu. Podeľte sa s procesom, ktorým ste museli prejsť, keď ste sa rozhodli využiť elektronickú službu. Čo fungovalo a čo nefungovalo? Ako dlho vám to trvalo?

Štát Overflow

Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty.

Red Flags

Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.