Softvérové riešenie pre deti s autizmom

Tento projekt je zameraný na ľudí trpiacich autizmom, ktorí nemajú vyvinutú schopnosť reči. Slovo je pre nich priveľmi abstraktné-nevidia ho, necítia ho, nemôžu ho chytiť, môže byť viacvýznamové. To však nemusí nutne znamenať, že nemôžu komunikovať. Vieme, že dieťa s autizmom vizuálne informácie spracúva veľmi rýchlo, že pre neho vidieť znamená vedieť. Obrázková a obrázkovo-slovná forma sa v praxi veľmi často zlučujú do jedinej: obrázkovo-slovnej, kartičkovej formy. Cieľom projektu je vývoj softvérového riešenie s webovým rozhraním, ktorý bude interaktívnou databázu kartičiek s obrázkami pre deti s rôznym stupňom autizmu pre rôzne životné situácie, ktoré bude verejne dostupné prostredníctvom webovej stránky. Výsledky projektu umožnia špecifickú a cielenú podporu pre skupinu obyvateľstva, čím sa podporí eliminácia príčin sociálneho vylúčenia a diskriminácie čo je jeden zo špecifických cieľov OP ĽZ. Vytvorením produktu Naše slnko o.z. prispeje k realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie.
https://drive.google.com/file/d/1X_HQhgGD7_yyBhSxs5rAtHpNmfiSwE4y/view?usp=sharing