STHORM - Softvér na tvorbu hmatových orientačných máp

Nevidiace a slabozraké osoby čelia vo svojom živote mnohým výzvam pri riešení každodenných aktivít. Je odhadované, že na Slovensku tvoria osoby s ťažkým zrakovým postihnutím asi 1,5% až 2% populácie. Jednou znemalých výziev je orientácia v neznámom priestore. Absencia zrakového vnemu, ktorý tvorí primárny zdroj informácií o okolitom priestore pre osoby bez zrakového postihnutia, spôsobuje výraznú diskrimináciu v oblasti pohybu a navigácie v priestore. Je preukázané, že použitie hmatových máp výrazne napomáha pri kompenzácii absentujúceho zraku pri vytváraní mentálnej predstavy o okolitom priestore.
Súčasný pokrok v informačných a komunikačných technológiách spôsobil revolúciu v používaní máp, ktoré sa stali všadeprítomné. Na druhej strane tento pokrok nepostrehli nevidiace a slabozraké osoby v podobe dostupných, aktuálnych a kvalitných hmatových máp.
Cieľom predkladaného projektu je prispieť k eliminácii diskriminácie osôb s ťažkým zrakovým postihnutím vytvorením webového softvéru pre automatizovanú tvorbu výstupov pre 3D reprodukciu hmatových orientačných máp. Cieľom projektu je vytvoriť špecializovanú metodiku reprezentácie priestoru a objektov dôležitých pre orientáciu v ňom v hmatovej mape, vytvoriť softvér ktorý bude schopný automatizovane generovať výstupy pre 3D reprodukciu hmatovej mapy a otestovať možnosti 3D reprodukcie z pohľadu nákladov, časovej náročnosti vyhotovenia a čitateľnosti výslednej mapy. Vývoj a testovanie softvéru aj výsledných hmatových máp bude prebiehať v testovacej lokalite OC Centrál v Bratislave a v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave. Vďaka tomu vznikne nástroj pre správcov verejných priestranstiev, ktorý budú môcť vytvoriť hmatové mapy ktoré umiestnia v predmetnom priestore, čím napomôžu nevidiacim a slabozrakým osobám k jednoduchšej orientácii. Po ukončení projektu je plánovaný ďalší rozvoj softvéru najmä o rozšírenie podporovaných typov priestoru, ako napríklad hotely a vlakové a autobusové stanice.

Odkaz na prílohu číslo 10:
https://drive.google.com/open?id=1Z8BoECDic0zKNI7oES81NCtXngV0ARK7

jedná sa o vytlačenie máp z https://osmbuildings.org/ ? je tam link na tlač.

teda ako samozrejmosť predpokladám, že dáta budú doplnené do openstreetmap.

1 Like

Dobrý deň, nie nejedná sa o vytlačenie máp z OSM, nakoľko zdrojovými dátami bude projektová dokumentácia konkrétnej budovy alebo podchodu, ktoré sú vlastníctvom prevádzkovateľa, nie je momentálne v projekte zahrnuté prispievanie do OSM.

Dobrý deň. Na tému mapy a nevidiaci bolo zopár diskusií aj na diskusnom fóre OpenStreetMap Slovensko ( https://groups.google.com/forum/#!msg/osm_sk/8KqnetAEGTI/ZdPMxsjaDQAJ )

Je tu vidno že dáta z OSM už teraz sú používane v navigácii pre nevidiacich, a preto ak by sa našli slobodné dáta, tak by bolo skvelé keby boli doplnené do OSM. Verím že takéto dáta budú, projektová dokumentácia sa nezhoduje s realitou 1:1, a v realite sú občas veci naviac ako smetiaky, reklamné steny a podobne.

1 Like