Pripomienkovanie


O kategórii Pripomienkovanie (1)
Návrh vyhlášky ÚPVII o zaručenej konverziii_predbežná informácia (1)
Zákon o dani z digitálnych služieb_predbežná informácia (1)
Novela Zákona o verejnom obstarávaní v MPK (8)
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Integrácia a Orchestrácia (4)
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Multikanálový prístup (6)
ÚVO ide meniť zákon o verejnom obstarávaní - pridajte sa (5)
Pripomienky: Strategická priorita Bezpečnosť (6)
Pripomienkovanie: Strategická priorita Open Data (6)
Pripomienkovanie Strategická priorita integrácie a orchestrácie (11)
Ppripomienkovanie: Strategická priorita “multikanálový prístup“ (8)
Pripomienkovanie CSRU (3)