Pripomienkovanie


Topic Replies Activity
O kategórii Pripomienkovanie 1 June 4, 2018
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov 5 January 27, 2020
Vyhláška o klasfikácií informačných systémov a bezpečnostných opatreniach - pripomienkovanie 103 January 15, 2020
MPK do 12.7.2018: Vyhláška ÚPVII 2018 o zaručenej konverzii 9 November 28, 2019
Zákon o základných identifikátoroch (náhrada rodného čísla) 107 November 20, 2019
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ 11 September 25, 2019
Strategia digitalnej transformacie Slovenska pre roky 2019 - 2030 25 June 10, 2019
Zakon o obcianskych preukazoch 1 May 29, 2019
Mpk o Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám 25 May 7, 2019
LAST MINUTE: Terminy verejných prerokovaní_IT projekty štátu 3 March 27, 2019
Bratislava - dátová politika mesta 6 March 4, 2019
Termíny pripomienkovania IT projektov 13 February 8, 2019
Novela zákona o dôveryhodných službách v MPK 2 December 14, 2018
Ľudské zdroje vo verejnej správe - pripomienkovanie 1 October 12, 2018
LP/2018/652 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) 1 September 24, 2018
Novela zákona o e-Governmente_pripomienkovanie do 30.8.2018 1 August 9, 2018
Slovenský preklad dokumentu WCAG 2.1 1 July 13, 2018
Novela zákona o e-Governmente_pripomienkovanie do 31.7.2018 1 July 11, 2018
Verejné prerokovanie Národného systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe_11.7 1 July 4, 2018
Verejné prerokovanie 3 projektov MV SR_12.7.2018 o 10:00 1 July 4, 2018
Zákon o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy 2 July 3, 2018
Návrh vyhlášky ÚPVII o zaručenej konverziii_predbežná informácia 1 June 7, 2018
Zákon o dani z digitálnych služieb_predbežná informácia 1 June 6, 2018
Novela Zákona o verejnom obstarávaní v MPK 8 November 21, 2017
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Integrácia a Orchestrácia 4 February 20, 2017
K9.5 - Pripomienkovanie Strategická priorita Multikanálový prístup 6 February 15, 2017
ÚVO ide meniť zákon o verejnom obstarávaní - pridajte sa 5 January 26, 2017
Pripomienky: Strategická priorita Bezpečnosť 6 February 16, 2016
Pripomienkovanie: Strategická priorita Open Data 6 February 16, 2016
Pripomienkovanie Strategická priorita integrácie a orchestrácie 11 February 15, 2016