PI/2024/154 Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe

PI/2024/154 predbežná informácia - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2024/154