Stratégia a akčný plán pre zlepšenie postavenia SR v indexe DESI do roku 2024

Dnes nam z MIRRI povolili zverejnit tuto strategiu. Pripomienky su vitane, ja sa na to chcem pozriet kedze sa pozeram aj na Recenzne konanie: kDE SI Slovensko?

DESI stratégia_v3_12112020_SD.docx (5.7 MB)

1 Like