PI/2022/186 Návrh zákona o údajoch

Pripomienkovanie predbežnej informácie do 13.9.2022:

PI/2022/186 Návrh zákona o správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o údajoch)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/186