Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2021

Je hotová Analýza zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli otvorených dát 2021 (PDF).

Píšte akékoľvek pripomienky do 28.6.2021 sem, alebo inou cestou mne, alebo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

1 Like

Je v pláne aj aktualizácia starého CKAN na data.gov.sk z roku 2015 na novšiu verziu?