LP/2021/72 Zákon o elektronických komunikáciách

V pripomienkovaní je:

LP/2021/72 Zákon o elektronických komunikáciách
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/72

Dlhý zákon.
Zaujal ma § 110 Ochrana osobných údajov. Povoľuje sa a čiastočne sa prikazuje získavať a spracúvať prakticky všetky dostupné osobné údaje účastníkov z registra fyzických osôb a evidencie občianskych preukazov. Podľa môjho názoru to je neprimerané a neodôvodnené. Keďže by to bolo hromadné a dlhodobé, tak to nemožno nazývať ochranou osobných údajov. Lepší nadpis paragrafu by bol zbieranie osobných údajov.

1 Like