LP/2024/234 Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska

Pripomienkovanie do 31.5.2024:

LP/2024/234 Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/234

MIRRI ide nastaviť nový legislatívny a inštitucionálny rámec pre digitálny trh EÚ na Slovensku.

V prílohe je stručný prehľad legislatívy EÚ pre digitálny trh:

Overview of EU legislation in the digital sector (PDF)