Verejné pripomienkovanie národného projektu „Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS“

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/csirt/oznam-verejne-pripomienkovanie-narodneho-projektu-vycvikove-a-skoliace-stredisko-pre-bezpecnost-prevadzky-a-spravy-it-pre-sektor-vs/