PI/2021/228 Vyhláška o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy

V pripomienkovaní je:

PI/2021/228 Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zabezpečení prevádzky, servisu, podpory, monitoringu a hodnotenia informačných technológií verejnej správy

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/228

1 Like