O kategórii Pripomienkovanie

Aktuálne prebiehajúce pripomienkovacie konania (oficiálne/neoficiálne) k rôznym dokumentom v rámci štátneho IT.

Cieľom kategórie “Pripomienkovanie” je nájsť dokumenty ku ktorým je vyhlásené pripomienkové konanie (oficiálne/neoficiálne) prehľadne na jednom mieste s informáciou o deadline do ktorého je možné dokumenty pripomienkovať a relevantnými odklikmi.

Do tejto kategórie môžete pridávať krátke informácie napr. o:

  • začatí pripomienkovania čiastočných, finálnych výstupoch oficiálnych pracovných skupín;
  • začatí medzirezortného pripomienkovacieho konania k vybraným materiálom v rámci štátneho IT;
  • termínoch verejných vypočutí k štátnym IT projektom;
  • a pod.