Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie Kategória Otvorené vzdelávanie. User Experience Kategória User Experience. Open Source Kategória Open Source. Open dáta a API Kategória Open dáta a API. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach. Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.
Topic Replies Activity
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente 1 June 4, 2018
Školy a mandátne certifikáty 15 May 23, 2019
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 6 May 17, 2019
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti “Konsolidovaná analytická vrstva” 5 May 16, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Nariadenie EÚ o posilnení zabezpečenia id. dokladov aka. "všetci budeme začipovaní" 14 May 14, 2019
Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 73 May 10, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 38 May 3, 2019
Podanie a doručenie elektronického podania 9 May 2, 2019
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) 335 May 2, 2019
Dá sa u nás ušetriť v štátnom IT? 55 April 30, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 2 April 29, 2019
Lekár a politik tvrdí o Slovensko.digital, že namajú odborné zázenie 50 April 28, 2019
Zákon o ITVS 42 April 24, 2019
Zákon o e-Gov - novela 2018 25 April 23, 2019
Bezpecnost eidas.minv.sk 14 April 23, 2019
SÚHRNNÁ IMPLEMENTAČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018 (Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky) 3 April 17, 2019
Mobilné ID 23 April 17, 2019
Dátové centrum obcí a miest 115 April 16, 2019
PRK pri OPII projektoch 2 April 2, 2019
Kódy na cigarety dodá za milióny eur neznáma firma bez zamestnancov 2 March 11, 2019
Koľko stojí údržba gov.cz? 2 February 28, 2019
Piráti přišli s akčním plánem pro zavedení otevřeného softwaru na úřadech - 4 February 22, 2019
eID - objednávka na dorobenie 120 February 19, 2019