Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie Kategória Otvorené vzdelávanie. User Experience Kategória User Experience. Open dáta a API Kategória Open dáta a API. Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Open Source Kategória Open Source. Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.
Topic Replies Activity
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente 1 June 4, 2018
Zmena Autorizacie podla Par.23, odsek 1, 305/2013 od 1.9.2018 30 July 18, 2019
Parkovací systém v Bratislave 40 July 17, 2019
Boj proti vendor lock-in 2 July 16, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
MAGISTRAT Bratislava - otvaranie dat 45 July 9, 2019
Problémy elektronizácie miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR 123 July 9, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 40 June 28, 2019
Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 74 June 26, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 8 June 25, 2019
IS CSRU - Rozbor 199 June 25, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 85 June 24, 2019
Štúdia UPVII - blockchain technológie 5 June 23, 2019
Premiér Pellegrini nariadil zlepšiť zabezpečenie vládnej siete GOVNET 6 June 21, 2019
Edunet_sk 185 June 17, 2019
UPVII vydalo vzory zmluv_zmluva o dielo_SLA 1 June 13, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 4 June 2, 2019
VRP a podpora tlaciarni 9 May 30, 2019
Školy a mandátne certifikáty 24 May 30, 2019
Vládny cloud 53 May 29, 2019
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 6 May 17, 2019
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti “Konsolidovaná analytická vrstva” 5 May 16, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Nariadenie EÚ o posilnení zabezpečenia id. dokladov aka. "všetci budeme začipovaní" 14 May 14, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019