Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie Kategória Otvorené vzdelávanie. User Experience Kategória User Experience. Open dáta a API Kategória Open dáta a API. Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Open Source Kategória Open Source. Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.
Topic Replies Activity
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente 1 June 4, 2018
Lepšie služby 1 October 13, 2019
Business Intelligence v zverejňovanej štatistike Ministerstva spravodlivosti SR 3 October 12, 2019
Dopytové projekty OPII - pripomienkovanie 13 October 10, 2019
# Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky" - na tajnasa 1 October 9, 2019
IT v programoch politickych stran 22 October 9, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 87 September 26, 2019
NKU hodnoti e-government samospravy 4 September 26, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 41 September 23, 2019
Hackaton v ČR - 13–14/9/2019 1 September 3, 2019
Štátne IT zažíva po roku ďalší exodus. Z kyberjednotky odchádza šéf i 2 September 7, 2019
Žiaci a študenti sa tešili predčasne. Potvrdenia o návšteve školy niekam stále musia nosiť 1 September 6, 2019
Národný potravinový katalóg 15 September 6, 2019
Spôsoby zamedzenia vendor-locku 22 September 3, 2019
OpenAPI / Otvorené API - plánované a realizované aktivity Slovensko.Digital 24 August 13, 2019
Edunet_sk 189 August 13, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 9 August 10, 2019
Odovzdanie autorskych prav 16 August 9, 2019
Mobilné ID 23 April 17, 2019
Zmena Autorizacie podla Par.23, odsek 1, 305/2013 od 1.9.2018 61 August 8, 2019
Registre cez blockchain 185 August 8, 2019
eHealth 77 August 6, 2019
eID - objednávka na dorobenie 121 July 24, 2019
Zraniteľnosti v aplikácii eID klient 1 July 24, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 7 July 21, 2019
Parkovací systém v Bratislave 40 July 17, 2019
Boj proti vendor lock-in 2 July 16, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
MAGISTRAT Bratislava - otvaranie dat 45 July 9, 2019
Problémy elektronizácie miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR 123 July 9, 2019