Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. User Experience <strong>Kategória User Experience.</strong> Otvorené vzdelávanie <strong>Kategória Otvorené vzdelávanie.</strong> Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Open Source <strong>Kategória Open Source.</strong> Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Open dáta a API <strong>Kategória Open dáta a API.</strong> Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi.
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente [Čo sa deje v e-Governmente] (1)
Register a identifikator právnických osôb ( 2 3 ) [Štátne projekty] (58)
Finančná správa a Open API [Open dáta a API] (3)
eHealth ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (65)
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií [Štátne projekty] (1)
eID prelomene? ( 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ) [Štátne projekty] (740)
Zákon o e-Gov - novela 2018 [Transparentnosť a participácia] (8)
Mobilné ID [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (15)
Registre cez blockchain ( 2 3 4 5 6 7 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (127)
Harmonogram OPII projektov na 2018 ( 2 3 ) [Štátne projekty] (41)
Centrálny ekonomický systém - CES ( 2 3 ) [Štátne projekty] (47)
Stanovisko UHP k projektom MV ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (33)
DCOM 7 mesiacov nedoručil obciam správy! ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (35)
Prístup k databáze fotografií občanov MV SR [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (13)
Slovensko.sk: Indikatívna cenová ponuka - Vyhľadávací nástroj + SEO [Štátne projekty] (9)
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti ( 2 3 4 ) [Efektívnosť investícii do IT] (75)
Natívne a mobilné aplikácie? [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (19)
Udalosti informatizácie [Čo sa deje v e-Governmente] (5)
Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj [Open dáta a API] (2)
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe [Štátne projekty] (5)
Prípravné trhové konzultácie [Efektívnosť investícii do IT] (1)
Zákon o ITVS [Transparentnosť a participácia] (16)
Elektronické služby katastra nehnuteľností ( 2 ) [Štátne projekty] (23)
VO - ortofotomozaiky Slovenskej republiky [Štátne projekty] (17)
eID - objednávka na dorobenie ( 2 3 4 5 6 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (103)
Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu [Open Source] (1)
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (75)
IS CSRU - Rozbor ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Štátne projekty] (196)
Slovakrail.sk - Slabé stránky internetového obchodu a webu [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (8)
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (25)