Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie <strong>Kategória Otvorené vzdelávanie.</strong> User Experience <strong>Kategória User Experience.</strong> Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Open Source <strong>Kategória Open Source.</strong> Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Open dáta a API <strong>Kategória Open dáta a API.</strong> Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach.
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente [Čo sa deje v e-Governmente] (1)
OpenAPI / Otvorené API - plánované a realizované aktivity Slovensko.Digital [Čo sa deje v e-Governmente] (20)
Zákon o ITVS ( 2 ) [Transparentnosť a participácia] (21)
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier ( 2 ) [Štátne projekty] (32)
Matečnej systém za státisíce využili za rok dve školy a ministerstvo [Čo sa deje v e-Governmente] (2)
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (32)
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE [Štátne projekty] (2)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava [Štátne projekty] (1)
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe [Štátne projekty] (3)
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie [Štátne projekty] (1)
Platforma pre prevádzku kontajnerov [Štátne projekty] (10)
Registre cez blockchain ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (182)
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND [Štátne projekty] (1)
Prípravné trhové konzultácie [Efektívnosť investícii do IT] (3)
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti ( 2 3 4 5 6 ) [Efektívnosť investícii do IT] (116)
Obstarávanie a Open source ( 2 3 ) [Efektívnosť investícii do IT] (40)
27.RZ-MVSR-Centrálne komponenty správneho konania VS [Štátne projekty] (17)
Elektronické služby katastra nehnuteľností ( 2 ) [Štátne projekty] (37)
Jeden krat a dost v praxi ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (244)
Harmonogram OPII projektov na 2018 ( 2 3 ) [Štátne projekty] (50)
Generický register ( 2 ) [Efektívnosť investícii do IT] (38)
eID - objednávka na dorobenie ( 2 3 4 5 6 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (110)
Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia [Štátne projekty] (1)
Register a identifikator právnických osôb ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (63)
Servis a podpora IACS a AGIS [Štátne projekty] (3)
eHealth ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (76)
Open Dáta miest a obcí [Open dáta a API] (1)
Fair Open Source [Transparentnosť a participácia] (19)
Obstarávateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Zákazka: Služby SW vývoja [Štátne projekty] (6)
Finančná správa a Open API [Open dáta a API] (5)