Čo sa deje v e-Governmente


Open Source <strong>Kategória Open Source.</strong>
Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania.
Open dáta a API <strong>Kategória Open dáta a API.</strong>
User Experience <strong>Kategória User Experience.</strong>
Otvorené vzdelávanie <strong>Kategória Otvorené vzdelávanie.</strong>
Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty.
Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.
Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie.
Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT.
Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi.
Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach.

O kategorii Čo sa deje v e-Governmente [Čo sa deje v e-Governmente] (1)
Projekt Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti [Štátne projekty] (2)
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) ( 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ) [Štátne projekty] (324)
eHealth ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (63)
DCOM 7 mesiacov nedoručil obciam správy! ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (27)
Registre cez blockchain ( 2 3 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (59)
Zabezpečenie služieb podpory SAP Premium Support For Large Enterprises (PSLE) a Premium Engagement (PE) [Štátne projekty] (2)
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) [Štátne projekty] (9)
VO - absurdnosti, mozne male zmeny, atd. Platia nejake pravidla? ( 2 3 ) [Zodpovedné riadenie IT projektov] (51)
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť prvá [Štátne projekty] (2)
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) [Štátne projekty] (15)
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe [Štátne projekty] (1)
Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov ( 2 3 4 ) [Štátne projekty] (74)
Výroční zpráva o stavu publikace otevřených dat v České republice za rok 2017 [Open dáta a API] (1)
Železničiari sa vykašľali na Hodnotu za peniaze, ale Kažimírovi ľudia si [Štátne projekty] (1)
Personálne kapacity v štátnom IT / ako ďalej? ( 2 3 4 5 ) [Zodpovedné riadenie IT projektov] (88)
IKT vzdelávacia platforma v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ [Štátne projekty] (7)
Jednotny system webov pre vsetky samospravy ( 2 3 ) [Efektívnosť investícii do IT] (47)
Jeden krat a dost v praxi ( 2 3 4 5 6 7 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (128)
Dátové centrum obcí a miest ( 2 3 4 5 6 ) [Štátne projekty] (110)
Podanie a doručenie elektronického podania [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (7)
Obídenie Qsign a podpisovanie advokátskym preukazom ( 2 3 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (56)
eID prelomene? ( 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ) [Štátne projekty] (715)
Bezpecnost eidas.minv.sk [Štátne projekty] (3)
Priklad pouzitia D.Bridge JS [Štát Overflow] (19)
Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry [Štátne projekty] (1)
IS CSRU - Rozbor ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ) [Štátne projekty] (172)
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe [Štátne projekty] (2)
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky [Štátne projekty] (2)
Úrad priemyselného vlastníctva - IS pre patenty a ochranné známky. 3 mil.€ z EU fondov čo bude asi treba vrátiť [Štátne projekty] (2)