Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie Kategória Otvorené vzdelávanie. User Experience Kategória User Experience. Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Open Source Kategória Open Source. Open dáta a API Kategória Open dáta a API. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana.
Topic Replies Activity
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente 1 June 4, 2018
IT v programoch politickych stran 11 August 19, 2019
OpenAPI / Otvorené API - plánované a realizované aktivity Slovensko.Digital 24 August 13, 2019
Edunet_sk 189 August 13, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 9 August 10, 2019
Odovzdanie autorskych prav 16 August 9, 2019
Mobilné ID 23 April 17, 2019
Zmena Autorizacie podla Par.23, odsek 1, 305/2013 od 1.9.2018 61 August 8, 2019
Registre cez blockchain 185 August 8, 2019
eHealth 77 August 6, 2019
Národný potravinový katalóg 14 July 31, 2019
eID - objednávka na dorobenie 121 July 24, 2019
Zraniteľnosti v aplikácii eID klient 1 July 24, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 7 July 21, 2019
Parkovací systém v Bratislave 40 July 17, 2019
Boj proti vendor lock-in 2 July 16, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
MAGISTRAT Bratislava - otvaranie dat 45 July 9, 2019
Problémy elektronizácie miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR 123 July 9, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 40 June 28, 2019
Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 74 June 26, 2019
IS CSRU - Rozbor 199 June 25, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 85 June 24, 2019
Štúdia UPVII - blockchain technológie 5 June 23, 2019
Premiér Pellegrini nariadil zlepšiť zabezpečenie vládnej siete GOVNET 6 June 21, 2019
UPVII vydalo vzory zmluv_zmluva o dielo_SLA 1 June 13, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 4 June 2, 2019
VRP a podpora tlaciarni 9 May 30, 2019
Školy a mandátne certifikáty 24 May 30, 2019
Vládny cloud 53 May 29, 2019