Čo sa deje v e-Governmente


Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie Kategória Otvorené vzdelávanie. User Experience Kategória User Experience. Open dáta a API Kategória Open dáta a API. Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Open Source Kategória Open Source. Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana. Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach.
Topic Replies Activity
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente 1 June 4, 2018
Dokument Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy 14 November 11, 2019
Ako sme „hackli“ eKasu: podvádzať na daniach nikdy nebolo jednoduchšie - 74 November 11, 2019
Spot o informatizácii (odkiaľ sú tie čísla) 10 November 6, 2019
Koľko peňazí sa vyplytvalo v štátnych IT programoch/projektoch? 3 November 4, 2019
Register Adries - Register ulíc 5 November 4, 2019
Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 78 October 29, 2019
Problémy elektronizácie miestnej samosprávy - Otvorený list na MV SR 125 October 29, 2019
eHealth 78 October 25, 2019
IT v programoch politickych stran 23 October 24, 2019
Business Intelligence v zverejňovanej štatistike Ministerstva spravodlivosti SR 7 October 21, 2019
Riadenie ľudských zdrojov v štátnom IT (návrh verejnej politiky) 6 October 16, 2019
Lepšie služby 1 October 13, 2019
Dopytové projekty OPII - pripomienkovanie 13 October 10, 2019
# Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky" - na tajnasa 1 October 9, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 87 September 26, 2019
NKU hodnoti e-government samospravy 4 September 26, 2019
Elektronické služby katastra nehnuteľností 41 September 23, 2019
Hackaton v ČR - 13–14/9/2019 1 September 3, 2019
Štátne IT zažíva po roku ďalší exodus. Z kyberjednotky odchádza šéf i 2 September 7, 2019
Žiaci a študenti sa tešili predčasne. Potvrdenia o návšteve školy niekam stále musia nosiť 1 September 6, 2019
Národný potravinový katalóg 15 September 6, 2019
Spôsoby zamedzenia vendor-locku 22 September 3, 2019
OpenAPI / Otvorené API - plánované a realizované aktivity Slovensko.Digital 24 August 13, 2019
Edunet_sk 189 August 13, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 9 August 10, 2019
Odovzdanie autorskych prav 16 August 9, 2019
Mobilné ID 23 April 17, 2019
Zmena Autorizacie podla Par.23, odsek 1, 305/2013 od 1.9.2018 61 August 8, 2019
Registre cez blockchain 185 August 8, 2019