Čo sa deje v e-Governmente


Transparentnosť a participácia Návrhy na zvýšenie miery transparentnosti a participácie. Governance Navrhy opatreni pre oblast riadenia informatizacie, jej vyhodnocovania a usmernovania. Otvorené vzdelávanie <strong>Kategória Otvorené vzdelávanie.</strong> User Experience <strong>Kategória User Experience.</strong> Štát Overflow Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty. Orientácia štátnych IT služieb na občana Návrhy na zlepšenie služieb štátu orientovaných na občana. Open Source <strong>Kategória Open Source.</strong> Zodpovedné riadenie IT projektov Návrhy a riešenia pre zlepšenie riadenia IT služieb v štátnej správe. Procesy riadenia programu, dodávky a prevádzky. Ľudské kapacity na strane štátu a vzťahy dodávateľov s partnermi. Open dáta a API <strong>Kategória Open dáta a API.</strong> Efektívnosť investícii do IT Návrhy na zlepšenie efektívnosti investícii do IT. Štátne projekty Odborná diskusia o existujúcich projektoch, verejných obstarávaniach a výzvach.
O kategorii Čo sa deje v e-Governmente [Čo sa deje v e-Governmente] (1)
Zákon o ITVS ( 2 ) [Transparentnosť a participácia] (25)
Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy ( 2 3 4 ) [Zodpovedné riadenie IT projektov] (65)
Kódy na cigarety dodá za milióny eur neznáma firma bez zamestnancov [Štátne projekty] (2)
Zákon o e-Gov - novela 2018 ( 2 ) [Transparentnosť a participácia] (21)
Mobilné ID ( 2 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (22)
Koľko stojí údržba gov.cz? [Čo sa deje v e-Governmente] (2)
Piráti přišli s akčním plánem pro zavedení otevřeného softwaru na úřadech - [Čo sa deje v e-Governmente] (4)
eID - objednávka na dorobenie ( 2 3 4 5 6 7 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (120)
Dodanie serverov [Štátne projekty] (1)
Štúdia UPVII - blockchain technológie [Čo sa deje v e-Governmente] (4)
Registre cez blockchain ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (184)
Register fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier ( 2 ) [Štátne projekty] (33)
Open Dáta miest a obcí [Open dáta a API] (2)
Https://zive.azet.sk/clanok/138111/byvaly-sef-slovensko-sk-bude-robit-pre-primatora-bratislavy/ [Čo sa deje v e-Governmente] (2)
OpenAPI / Otvorené API - plánované a realizované aktivity Slovensko.Digital ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (23)
Národný potravinový katalóg [Štátne projekty] (12)
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) ( 2 3 4 5 6 7 ) [Efektívnosť investícii do IT] (124)
Bezpecnost eidas.minv.sk [Štátne projekty] (7)
Jeden krat a dost v praxi ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) [Orientácia štátnych IT služieb na občana] (245)
Matečnej systém za státisíce využili za rok dve školy a ministerstvo [Čo sa deje v e-Governmente] (2)
EKS - kritika zadani a zverejnovanie evidentnych "podvodov" ( 2 ) [Čo sa deje v e-Governmente] (32)
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE [Štátne projekty] (2)
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava [Štátne projekty] (1)
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe [Štátne projekty] (3)
Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie [Štátne projekty] (1)
Platforma pre prevádzku kontajnerov [Štátne projekty] (10)
Centrálna rámcová dohoda na dodávku licencií a licenčnej podpory TALEND [Štátne projekty] (1)
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) [Efektívnosť investícii do IT] (3)
Obstarávanie a Open source ( 2 3 ) [Efektívnosť investícii do IT] (40)