O kategorii Čo sa deje v e-Governmente

Hlavné témy e-governmentu, otváranie nových tém a diskusia k nim. Otázky a odpovede na technické problémy s integráciou na štátne projekty (štát overflow).