eID klient - verejné SDK pre mobilné platformy

MV SR sprístupnilo SDK knižnice a integračný dokument pre eID klienta na mobilných platformách Android a iOS:

Tento akčný krok sa udial zhruba nasledovne:

  • Už dlhšie je v pláne pre SvM zaradené pridanie funkcionality pre používanie eID karty cez mobil
  • Od Mirri vieme, že k tomu má knižnice dodať MVSR, resp. jeho dodávateľ pre eID klienta (Plaut)
  • posledný kvartál sme komunikovali s oboma ministerstvami, že teda nech SDK zverejnia
  • keďže sa nič nedialo, podal som začiatkom januára infožiadosť, nech mi SDK sprístupnia
  • MIRRI odpovedalo, že mi nič nedajú, lebo všetko je utajené
  • MVSR 11.1. založili GitHub používateľa eIDmSDK, repozitáre a nechali tam vygenerovať knižnice (zrejme pôvodne bol založený eIDSDK (eID mSDK) · GitHub , je možné, že v jeho repozitároch je viac informácií)
  • dnes mi bola doručená odpoveď na infožiadosť vrátane upozornenia, že to zverejnili, ale teda zdrojový kód a ostatná dokumentácia sú stále utajené, stupeň Vyhradené… :face_with_monocle:
5 Likes

Dôvod utajenia zdrojových kódov a dokumentácie:

Stručne povedané, “pre istotu sme utajili všetko čo sa dá”.

1 Like

Peklo zamrzlo! Zdrojaky to sice nie su, ale pomerne volne pouzitelne SDK je teda velky prvy krok.

Som celkom prekvapený, že releasli SDK a dokonca aj s použiteľným examplom, ktorý som zbuildil na prvý krát (až na verifikácie certifikátov a podpisov, písalo mi network error, čiže asi sa dákej APIne niečo nepáči). Sú dáke plány ohľadom využitia tohto SDK v rámci Slovensko.Digital nástrojov?

Pozeráme to. Niečo z toho bude.

1 Like

Je effort k tomuto verejný? Nech sa nerobí duplicitná robota :smiley: