Vytvorenie webového sídla mesta Bratislava, ďalších ako klonov vrátane webového sídla DPB, a.s. mikrostránok webového sídla Bratislavy a poskytovanie podporných služieb v súvislosti s ich prevádzkou

Sice to nepatri medzi statne projekty, ale jedna sa o hlavne mesto, tak som to sem umiestnil kvoli moznemu zaujmu.

Stručný opis:
Vytvorenie nového webového sídla hlavného mesta a vizuálne i štruktúrne príbuzného webového sídla DPB, a.s., napĺňajúceho cieľ projektu, zabezpečenie prevádzky na externých serveroch a zabezpečenie údržby a technickej podpory počas 48 mesiacov odo dňa odovzdania vytvoreného webového sídla hlavného mesta a DPB, a.s. podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, zabezpečenie migrácie existujúcich portálových častí (bratislava.sk, register.bratislava.sk, kalendarakcii.bratislava.sk, dpb.sk).

Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 115 880,00 Mena: EUR bez DPH

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/345875