Katalóg štátnych OPEN API

Katalóg štátnych OPEN API

Otváranie API štátnych systémov v Slovensko.Digital považujeme za klúčový princíp, ktorý sa síce podarilo presadiť do legislatívy a rôznych strategických dokumentov, no v praxi napreduje zverejňovanie a používanie štátnych OPEN API veľmi pomaly. Veľakrát aj preto, lebo o dostupnosti OPEN API sa vývojari mimo štátu ani nedozvedia alebo nemajú dostatok síl a času na to, aby takéto API od štátu získali.

Nasledujúca tabuľka predstavuje neúplný zoznam otvorených API, ktoré sú dostupné alebo žiadané. Ak o nejakom štátnom API, ktoré tu chýba viete, dopíšte ho alebo spomeňte v komentároch. Ak nejaké API chýba tiež napíšte komentár sem do témy alebo rovno na portál www.lepsiesluzby.sk a pokúsime sa to vybaviť. Trvá to väčšinou dlho, ale dá sa to. Tipy ako na to, nájdete nižšie pod zoznamom.

Tento zoznam zámerne neobsahuje otvorené dáta, ktoré sú už uvedené na oficiálnom portáli otvorených dát avšak niekedy sú otvorené dáta sprístupnené aj cez API.

Názov a popis scenárov použitia Stav a poznámky Zodpovedný úrad a odkaz na viac informácii
slovensko.sk API (ÚPVS)
Prístup k schránke na slovensko.sk, podania/rozhodnutia/nitifikácie cez elektronickú schránku, prihlasovanie cez eID/eiDAS/Slovensko v mobile, podpisovanie elektronickou pečaťou, dlhodobé ukladanie záznamov, centrálna úradná tabuľa.
V prevádzke.
Zložitý byrokratický a technický proces integrácie.
Open-source komponent od Slovensko.Digital na REST API.
NASES
Proces integrácie na ÚPVS | NASES
Získanie údajov o firme
IČO, adresa, konatelia, štatutári
V prevádzke.

IČDPH, DIČ je potrebné získať z iných zdrojov (viď nižšie) a kvalita údajov je miestami problematická.
Konsolidované OPEN API od Slovensko.Digital
Štatistický úrad SR
https://susrrpo.docs.apiary.io
Získanie údajov o firme
IČ-DPH, DIČ, zoznam dlžníkov, zoznam účtov na podnikanie a na správcu dane
V prevádzke. Finančná správa SR
ODFS
alebo open data
Informačné zoznamy - PFS
Prístup k schránke Finančnej správy
Získavanie a preberanie správ zo schránky FS.
API neexistuje Finančná správa SR
Odosielanie podaní Finančnej správe
Daňové priznanie, súhrný výkaz DPH, kontrolný výkaz, Hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti, Daň z motorovych vozidiel, Daňové priznanie FO/PO, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyz.osoby zo závislej činnosti, Poznámky k účtovnej závierke (ako príloha v PDF), Účtovná závierka pre podnikateľov, Účtovná závierka pre neziskové organizácie, Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DPPO/DPFO, Účtovná závierka pre jednoduché účtovníctvo, Hlásenie o prijatí tovaru (intrastat - colnica), Hlásenie o odoslaní tovaru (intrastat - colnica)
API neexistuje Finančná správa SR
Odosielanie podaní do Sociálnej poisťovne
Mesačný výkaz poistného a príspevkov, Výkaz poistného a príspevkov (nepravidelné príjmy), Registračný list fyzickej osoby (prihláška, odhláška, zmeny), Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
- možnosť podať napriamo (zo SW) na SP čokoľvek (RLFO, ELDP, MV, VPP)
- možnosť dostať sa/ overiť si údaje ako sú IČPV (viem ho automaticky získať keď ho SP pridelí), info o priznaných dôchodkoch, vylúčených dobách, OOP (či si už neuplatnil u iného zamestnávateľa), prípadne sprístupnenie údajov z registra (aké údaje sú aktuálne nahlásené v registri, viem porovnať)…
API neexistuje
Zdroj: platforma.
Sociálna poisťovňa
Odosielanie podaní do zdravotnej poisťovne
Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa, Mesačný výkaz platiteľa, Výkaz platiteľa dividend, Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného, Storno prihlášky/odhlášky
API neexistuje Zdravotné poisťovne
Povinné hlásenia prevádzkovateľov hazardných hier V prevádzke. Úrad pre reguláciu hazardných hier
Informácie k integrácii
Dopravne havarie a nehody
Vratane presnej GPS geolokacie a kompletnej kategorizacie (ucastnici, stav cesty, pocasie, cas dna atd.)
Žiadané komunitou, bolo dostupné cez národný systém dopravných informácii, ktorý sa zrušil.
Zdroj: platforma.
Ministerstvo vnútra
API na údaje z občianskeho preukazu (online)
Chcem si aktualizovať v systéme údaje o prihlásenom používateľovi (cez eID/SVM), ten potvrdí, ktoré údaje chce poskytnúť. Štát garantuje správnosť údajov a platnosť dokladu.
Žiadané komunitou.
Zdroj: platforma.
Ministerstvo vnútra
API na hromadné overovanie platnosti dokladov
V prípade stratených a odcudzených dokladov aj offline zoznam na kontrolu.
Žiadané komunitou.
Zdroj: platforma.
Ministerstvo vnútra
API na staré záznamy z centrálnej úradnej tabule.
Získanie archívneho záznamu z CUET podľa spisovej značky.
Žiadané komunitou.
Záznamy z CUET sa po čase “zvesia z nástenky” a niekedy je potrebné sa k nim dostat aj neskôr.
Zdroj: platforma.
MIRRI/NASES
API na dáta z monitorovania toxickych skládok Žiadané komunitou. Ministerstvo životného prostredia
API na sledovanie zmien a údajov listov vlastníctva
Chcem vedieť, čo sa na nejakom LV deje a informácie z LV.
Žiadané komunitou.
Zdroj: platforma, platforma 2.
Úrad geodézie a kartografie
API na údaje registra účtovných závierok V prevádzke. Ministerstvo financií
RÚZ Open API | registeruz.sk
API na predpoveď počasia Žiadané komunitou.
Zdroj: platforma.
Slovenský hydrometerologický ústav
API na bločky z eKasa
Chcem informácie z bločku na základe QR kódu.
Žiadané komunitou.
Neoficiálne API existuje, ale legislatívne nedotiahnuté. Podľa výkladu finančnej správy je ho nelegálne používať.
Zdroj: platforma.
Finančná správa
API na elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa Žiadané komunitou.
Zdroj: platforma.
Ministerstvo spravodlivosti
API na dáta o vlakoch
Cez Open API prístupná poloha vlakov a ich radenie. V prípade dát od ŽSR aspoň to, čo majú na svojej mape, ale hlavne by ma zaujímali dáta od ZSSK, keďže tá zbiera veľmi veľa údajov z vlakov do systému MOMA-S (časť špecifikácie 1), a to v reálnom čase.
Žiadané komunitou.
Zdroj: platforma.
ŽSR
API na dáta o STK,EK,KO a diaľničné známky
Chcem vedieť kedy mi končia STK, EK, KO vo vozovom parku…
Žiadané komunitou. Kedysi to bolo dostupné (STK, EK), ale potom už nie.
Zdroj: platforma.
Ministerstvo dopravy

Ak ste tu API, ktoré hľadáte nenašli alebo ste našli chybu napíšte nám a skúsime s tým niečo spraviť.

Ak máte chuť sa úradmi “hádať”, tak tu je zopár tipov ako na to:

V skratke: Ak nejaké používateľské rozhranie na podanie existuje, tak má existovať aj API (okrem špeciálnych výnimiek). K open api “komunikačnému kanálu” sa má podľa schválených národných, strategických, legislatívnych a iných dokumentov pristupovať úplne rovnocenne ako trebárs k “prepážke na úrade” alebo “elektronickej službe”. Ak tento kanál pri analýze úrad “odignoruje” môže v princípe dostať pokutu od MIRRI.

3 Likes