Nové webové sídlo NKÚ

NKÚ získalo grant na nové webové sídlo v sume viac ako 500 tis. €
Je tá cena primeraná?
zmluva: https://crz.gov.sk/data/att/4132630.pdf
link ITMS: https://www.itms2014.sk/projekt?id=dab211f9-49ab-44e9-8d59-dea9762c0da7

Cieľom projektu je modernizácia informačného systému Webové sídlo Najvyššieho kontrolného úradu SR - isvs_8413 (ďalej len „Portál“). Modernizácia zahŕňa úpravy a zmeny funkčnosti existujúceho systému, ktoré vyplynuli z potrieb technologických ale aj legislatívnych zmien a to nasledovne:

  • Technologická potreba zmeny je daná tým, že súčasný produkt Liferay, nad ktorým je vybudovaný Portál NKÚ SR, v danej verzii je už mimo podpory, čo spôsobuje problémy pri prevádzke a ďalšom rozvoji Portálu NKÚ SR.
  • Legislatívna potreba je daná tým, že NKÚ SR ako OVM má povinnosť udržiavať prevádzkované systémy v aktuálnom a zabezpečenom stave - eliminácia bezpečnostných chýb aplikovaním záplat alebo udržiavaním aktuálnych verzií produktov.

Úpravy sú realizované primárne formou tzv. „change requests“ t.j. zmenových požiadaviek, zmien, vykonávaných prostredníctvom existujúcej Zmluvy o poskytovaní servisných a rozvojových služieb Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR - Z/22/2021 | Centrálny register zmlúv

Z hľadiska realizátora projektu bude projekt realizovaný Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

Cieľovými skupinami projektu sú používatelia Portálu, kam patria:

  • Zamestnanci NKÚ SR
  • Vedenie NKÚ SR
  • Občan / podnikateľ

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít a to Analýza a Dizajn, Implementácia a testovanie a Nasadenie. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy, ktorý dosiahne hodnotu 1 úsek.

Budu aj open data?

Podľa popisu žiadne open data.
Úroveň open data tohto úradu je žalostná:

Pekná pálka, ak si odmyslím že MIRRI poskytuje template pre štátne weby zdarma …

1 Like

Ono to nie je taký template, že si tam niekto nahádže texty a všetko je hotové. Pri IDSK sa bavíme o malej časti sekcie Analýza a dizajn a stále to niekto musí na základe dát a požiadaviek nakresliť, nakódiť.

2 Likes

Za 500k by som cakal, ze “deep linky” smerujuce na stary portal budu osetrene tak, aby fungovali aj na novom. Nuz, “mizernych” 500k asi este nie je na level “poriadny update weboveho sidla” t.j. bez “polamania” liniek.

Ref: Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy - #246 by hanecak

2 Likes

asi toľko ku kvalite práce za sumu 500 tis. € …

viete ako, 301ky zvlada (dobre) urobit malokto a nerozumie im takmer nikto. byrokraticky linkrot FTW, not.