Čo sa deje v e-Governmente


Topic Replies Activity
Riadenie ľudských zdrojov v štátnom IT (návrh verejnej politiky) 6 October 16, 2019
Lepšie služby 1 October 13, 2019
# Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky" - na tajnasa 1 October 9, 2019
Integrovane obsluzne miesto obcana - IOMO 87 September 26, 2019
NKU hodnoti e-government samospravy 4 September 26, 2019
Hackaton v ČR - 13–14/9/2019 1 September 3, 2019
Štátne IT zažíva po roku ďalší exodus. Z kyberjednotky odchádza šéf i 2 September 7, 2019
Žiaci a študenti sa tešili predčasne. Potvrdenia o návšteve školy niekam stále musia nosiť 1 September 6, 2019
Národný potravinový katalóg 15 September 6, 2019
Spôsoby zamedzenia vendor-locku 22 September 3, 2019
OpenAPI / Otvorené API - plánované a realizované aktivity Slovensko.Digital 24 August 13, 2019
Edunet_sk 189 August 13, 2019
Centrálny nákup produktov a služieb Microsoft 9 August 10, 2019
Odovzdanie autorskych prav 16 August 9, 2019
Zmena Autorizacie podla Par.23, odsek 1, 305/2013 od 1.9.2018 61 August 8, 2019
Registre cez blockchain 185 August 8, 2019
eID - objednávka na dorobenie 121 July 24, 2019
Zraniteľnosti v aplikácii eID klient 1 July 24, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 7 July 21, 2019
Parkovací systém v Bratislave 40 July 17, 2019
Boj proti vendor lock-in 2 July 16, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
IS CSRU - Rozbor 199 June 25, 2019
Štúdia UPVII - blockchain technológie 5 June 23, 2019
Premiér Pellegrini nariadil zlepšiť zabezpečenie vládnej siete GOVNET 6 June 21, 2019
UPVII vydalo vzory zmluv_zmluva o dielo_SLA 1 June 13, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 4 June 2, 2019
VRP a podpora tlaciarni 9 May 30, 2019
Školy a mandátne certifikáty 24 May 30, 2019
Vládny cloud 53 May 29, 2019