Čo sa deje v e-Governmente


Topic Replies Activity
eID - objednávka na dorobenie 121 July 24, 2019
Zraniteľnosti v aplikácii eID klient 1 July 24, 2019
Komerčné cloudy a štátne projekty 7 July 21, 2019
Parkovací systém v Bratislave 40 July 17, 2019
Boj proti vendor lock-in 2 July 16, 2019
Rozdeľovanie IT zákaziek na časti (návrh verejnej politiky) 125 July 8, 2019
MAGISTRAT Bratislava - otvaranie dat 45 July 9, 2019
IS CSRU - Rozbor 199 June 25, 2019
Štúdia UPVII - blockchain technológie 5 June 23, 2019
Premiér Pellegrini nariadil zlepšiť zabezpečenie vládnej siete GOVNET 6 June 21, 2019
UPVII vydalo vzory zmluv_zmluva o dielo_SLA 1 June 13, 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava 4 June 2, 2019
VRP a podpora tlaciarni 9 May 30, 2019
Školy a mandátne certifikáty 24 May 30, 2019
Vládny cloud 53 May 29, 2019
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie 1 May 22, 2019
Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti “Konsolidovaná analytická vrstva” 5 May 16, 2019
Obstarávanie a Open source 41 May 16, 2019
Nariadenie EÚ o posilnení zabezpečenia id. dokladov aka. "všetci budeme začipovaní" 14 May 14, 2019
Vybudovanie platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc 1 May 9, 2019
Poskytovanie servisných služieb pre IS APONET 2 May 9, 2019
Skutocne sa vyvija nova mobilna identita? HP + PLAUT? 16 May 9, 2019
Prípravné trhové konzultácie (návrh verejnej politiky) 4 May 7, 2019
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 4 May 7, 2019
Podanie a doručenie elektronického podania 9 May 2, 2019
Elektronické zdravotné preukazy (Obstarávanie OPII) 335 May 2, 2019
Dá sa u nás ušetriť v štátnom IT? 55 April 30, 2019
Lekár a politik tvrdí o Slovensko.digital, že namajú odborné zázenie 50 April 28, 2019
Zákon o ITVS 42 April 24, 2019
Zákon o e-Gov - novela 2018 25 April 23, 2019