Zákon o ITVS

itvs
zákony

#1

Zákon o informačných technológiách verejnej správy, ktorý má nahradiť doterajší zákon o ISVS (275/2006) existuje ako draft. Zámer ÚPVII je čo najskôr tento zákon finalizovať, a bude teda aj prístupný verejne, tak začínam tento topic.

Draft zákona mám, zatiaľ ho môžem poskytnúť iba internej skupine S.D pre túto tému. Kto teda máte záujem, dajte vedieť.

Na pripomenutie, tu sme diskutovali o legislatívnom zámere.


Legislatívny zámer zákona o výkone správy v oblasti IT verejnej správy (MPK)
Public Money? Public Code! — otvorený list FSFE
#2

posli teda…


#3

Som zvedavy v akom tvare bude schvaleny… dufam ze v MPK si prlpomienkujuci uvedomia, ze pokroku by sa nemali branit a z prvopociatocneho soku z jeho znenia sa spamataju…


#4

Zakon v MPK:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/734.


#5

MPK končí dnes. Za mňa toto sú pripomienky, ktoré som dával ešte v PS Kybernetická bezpečnosť:

  • zákon ako celok je nadštandardne detailný, zavádza množstvo nových povinností - v tom vidím riziko, že správcovia IS / orgány riadenia ich nebudú vedieť vykonávať, najmä malé organizácie

  • §10.5, §17.1: zmysluplnosť a efektívnosť naviazania na klasifikáciu podľa zákona o KyB sa bude dať reálne posúdiť až ak bude známy aspoň draft ako táto klasifikácia má vyzerať (ja ho nepoznám)

  • §11.1.a: toto je správne priradenie zodpovednosti, kladiem si otázku, či na úrovni zákona nestačí takáto základná deklarácia a detaily rozpracovať vo vykonávacích predpisoch

  • §15.4: kontinuita prevádzky musí byť centrálne riadená a nestačí že na každý systém budú samostatne stanovené požiadavky, práve treba zaistiť určitú úroveň prevádzky v prostredí vzájomne závislých IS; v tomto zákone by mal byť stanovený aj paušálny režim pre BCM, ktorý bude uplatnený pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, napr. plynutie lehôt a plnenie povinností pre subjekty v prípade nedostupnosti, náhradný výkon za iba elektronické služby, informovanie o výpadkoch atď.

  • §18-22: z veľkej časti ide o ďalšie kopenie požiadaviek na konkrétne opatrenia; požiadavky sú nedostatočne škálované podľa závažnosti spracovania informácií / veľkosti organizácie; som presvedčený, že maximum z týchto vecí treba presunúť do vyhlášok; čo najviac treba konrkrétne administratívne, organizačné aj technické opatrenia zjednotiť pre OOÚ, KyB a eGov

  • §18: “systém riadenia bezpečnosti”, keď už sa detailne popisuje, treba podstatne previazať s orgánom vedenia s správe ITVS

  • viaceré požiadavky mi pripadajú ako evidentne nad rámec zákonnej nevyhnutnosti, napr. §19.2.c - požiadavka na plošnú mlčanlivosť, zo zákona, na vždy, a to pri povinne otvorenom zdrojovom kóde je skrátka mimo reality

  • §28: pokuty nestačia, nebudú ukladané (poznáme z minulosti) a minú sa účinkom; mechanizmus sankcií, resp. presnejšie nápravných opatrení musí byť podstatne viac zameraný na dosiahnutie výsledku

  • v zákone na viacerých miestach sú umožnené výnimky, alebo alternatívne postupy (napr. §20.2.c), čo samo o sebe je rizikové, ťažko kontrolovateľné a je to znakom že požiadavky nie sú správne nastavené

  • celkovo by sa podľa mňa sa mal podstatne opustiť systém taxatívneho určenia požiadaviek na opatrenia, keďže tieto nebudú dobré vlastne pre nikoho, pre jedného správcu budú zbytočne vysoké, pre iného nedostatočné; skôr treba ísť smerom k jednoznačnému prideleniu zodpovednosti, určenie centrálneho riadenia, kontroly a nápravných opatrení