Red Flags   Projekty


Topic Replies Activity
RedFlags: Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ 1 December 16, 2018
Red Flags: Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 1 December 11, 2018
Red Flags: Analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR 1 December 10, 2018
Red Flags: Online procesy eZdravia 1 December 13, 2018
Red Flags: Konsolidovaná údajová základňa rezortu zdravotníctva 1 November 20, 2017
Red Flags: Centrálny ekonomický systém (CES) 4 November 26, 2018
Red Flags: Efektívne služby Sociálnej poisťovne 40 November 21, 2018
Red Flags: eInklúzia ťažko zdravotne postihnutých 31 November 16, 2018
Red Flags: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR 1 September 20, 2018
Red Flags: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva 1 September 20, 2018
Red Flags: Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce 1 March 2, 2018
Red Flags: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám 1 October 5, 2018
Red Flags: Redizajn siete GOVNET 6 September 21, 2018
Red Flags: Implementácia princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie dát v rezorte školstva 1 September 30, 2017
Red Flags: Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu 1 October 9, 2017
Red Flags: Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) 6 August 17, 2018
Red Flags: Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania (ES ŠFRB) 1 August 7, 2017
Red Flags: WiFi4SK 13 July 30, 2018
Red Flags: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ 10 July 10, 2018
Red Flags: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 5 July 9, 2018
Red Flags: Centrálne komponenty konania vo verejnej správe 10 July 9, 2018
Red Flags: Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA) 9 June 4, 2018
Red Flags: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy 26 May 22, 2018
Red Flags: DCOM+ 22 May 15, 2018
Red Flags: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov 2 April 9, 2018
Red Flags: Zlepšenie procesov verejného zdravotníctva a nové elektronické služby úradov verejného zdravotníctva v SR 1 December 11, 2017
Red Flags: Manažérsky IS pre podporu procesov ÚRPO 3 November 13, 2017
Red Flags: Informačný systém výstavby 2 November 15, 2017
Red Flags: Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže 1 October 2, 2017
Red Flags: Optimalizácia systému verejného obstarávania 2 October 16, 2017