Red Flags: SecuComm

Názov: SecuComm

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Elektronizácia procesov vytvárania, výmeny a manipulácie s citlivými a utajovanými skutočnosťami

Projekt SecuComm má za cieľ zabezpečiť nasadzovanie technických prostriedkov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ktoré dopĺňajú analytické a informačno-komunikačné systémy MV SR v súlade s Koncepciou ochrany utajovaných informácií v pôsobnosti MV SR. V zmysle zákona 95/2019 Z.Z. §1, bod (2) sa detailné informácie nezverejňujú.

Náklady na projekt: 9 976 143 Eur, Prevádzka/rok: 150 000 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 19.10.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Dokumenty fázy Príprava projektu:
- P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_SecuComm_20220928.pdf (868.7 KB)
- P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_SecuComm_220928_v1.03 (1).pdf (620.7 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_SecuComm_MVSR_BBALAZ_220928v_1.4.2 (6).xlsx (757.6 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_BB_040522_v0.9 (3).xlsx (115.1 KB)
- Zdôvodnenie Režim.docx (17.6 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 17.8.2022 TEXT