Red Flags: Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie

Názov: Zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie

Garant: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Stručný opis: V súčasnosti každý radiačný onkológ strávi v priemere 30% až 50% svojho pracovného času segmentáciou (kontúrovaním) rezov z počítačovej tomografie . Táto práca je monotónna, prácna, vedie k neefektívnemu využitiu potenciálu radiačných onkológov a znižuje atraktivitu tejto zdravotníckej profesie. V neposlednom rade môže spôsobovať aj predlžovanie čakacích dôb na rádioterapiu pre onkologických pacientov. Navrhované riešenie má zabezpečiť nástroj, ktorý vykoná túto činnosť automaticky, buď úplne bez potreby interakcie radiačného onkológa, alebo s minimálnou potrebou jeho interakcie, a to tak, aby tento nástroj bol dostupný pre všetkých kľúčových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci Slovenska a aby pokrýval moderné štandardy pre plánovanie rádioterapie. Predmetom zákazky bude následne aj inštalácia a servisná podpora tohto riešenia na 5 rokov. Cieľom tohto projektu je skrátiť priemerný čas, ktorý radiačný onkológ strávi pri kontúrovaní rizikových orgánov minimálne o 50% oproti aktuálnemu stavu. Primárnym beneficientom je teda radiačný onkológ, ktorému by navrhované riešenie malo ušetriť minimálne 15% jeho celkového pracovného času.

Náklady na projekt: 1 101 203 EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 1.7.2022 Vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1807_Projektovy_zamer_detailny.pdf (133.5 KB)
- projekt_1807_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (78.5 KB)
-
I_02_BC_CBA_PRILOHA_AI_Assisted_Radiotherapy_MZSR_Palaj_220810_v_1.0.xlsx (738.2 KB)

- I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI__AI_Assisted_Radiotherapy_120522_v2.xlsx (115.2 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 1.7.2022 bol projekt vrátený na dopracovanie

Toto je na prvý pohľad dobrý nápad.

AI ( deep learning ) už celkom pokročila v hľadaní tvarov na obrázkoch / sekvenciach obrázkov / videách.

Riziká :

  • málo dát na učenie sa. 60tisic prípadov za 5 rokov podľa mňa nestačí. Je však možné využiť data / skúsenosti / AI modely zo zahraničia, keďže RTG / CT / MR sa neriadia štátnou legislatívou.
  • chýbajúca centralizácia PACS. eZdravie nemá žiadne obrázky.
  • security požiadavky prebiju použiteľnost
  • prílišná dôvera ku výsledkom AI ( aby sa to nezvrhlo na bezmyšlienkové odklikavanie súhlasu zo strany lekára)
1 Like

Hej, pekne, akurat mi to pride, ze si niekto necha preplatit trenovanie siete, pretoze nikde nevidim ze ten model ktory vznikne bude opensource.

1.1miliona€ na 5 rokov prevádzky, pričom ročne je k dispozícii data-set o rozsahu 10.2tisic prípadov. Historické data treba vyzbierať od asi 10 PZS a ešte brať odpad na GDPR…

Mne to skôr pripadá na snahu kúpiť licencie na nejaký už hotový natrénovaný model.

1 Like