Red Flags: Elektronizácia procesov udeľovania povolení na pobyt

Názov: Elektronizácia procesov udeľovania povolení na pobyt

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt vychádza z cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre komponent 16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva. V rámci tohto komponentu bol stanovený cieľ 1.3 Digitálna a zelená transformácia, ktorého cieľom je podporiť digitalizáciu verejnej správy a tiež zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre občanov v oblasti evidencie ľudí zo zahraničia. Kľúčovou investíciou Plánu obnovy týkajúcou sa implementovaného projektu je Investícia 2: Modernizácia a budovanie odborných kapacít Policajného zboru – digitalizáciou procesov a zefektívnením procesu rozhodovania o udelení pobytu cudzincom.

Náklady na projekt: 4 957 632EUR (s DPH)

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 17.08.2022 projekt je znovu hodnotený na MIRRI SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1896_Projektovy_zamer_detailny.pdf (640.9 KB)
- projekt_1896_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (784.1 KB)
- I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_ECU.xlsx (114.4 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 17.8.2022 Projekt je znovu hodnotený a schvaľovaný na MIRRI