Red Flags: Centralizovaný systém súdneho riadenia

Názov: Centralizovaný systém súdneho riadenia

Garant: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Stručný opis: Centralizovaný systém súdneho riadenia nahradí aktuálny kľúčový systém rezortu justície IS Súdny manažment (isvs_255). Ako komplexný centralizovaný informačný systém bude budovaný modulárne a pokryje všetky existujúce ako aj nové požadované agendy a služby rezortu justície a teda celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia. Nové centralizované riešenie umožní implementáciu moderných architektonických a technologických princípov ako aj zavedenie požadovaného stupňa bezpečnosti. Centralizované riešenie ďalej umožní jednotne budovať integrácie na externé subjekty, zrýchli a zefektívni poskytovanie údajov smerom von. Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR. Centralizovaný systém súdneho riadenia bude obsahovať nasledovné moduly, ktoré pokryjú celý životný cyklus súdneho konania: isvs_8203 - Modul správy súdnych registrov; isvs_8201 - Modul integrovaný príjem podaní k súdnym spisom; isvs_8206 - Modul procesnej podpory súdnych konaní; isvs_8202 - Modul prideľovanie došlých podaní; isvs_8204 - Modul administrácie súdu; isvs_8207 - Modul podpory zverejňovania údajov a obsahu; isvs_8208 - Modul automatizácie procesov systému CSSR; isvs_8211 - Modul operatívnych výkazov; isvs_8209 - Modul elektronizácie rozhraní pre externé systémy; isvs_9718 - Modul externých integrácií.

Náklady na projekt: 5 674 485 EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 22.4.2022 bol projekt schválený na MIRRI SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1616_Projektovy_zamer_detailny.pdf (1.5 MB)
- projekt_1616_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (2.0 MB)
- CBA_Projekt_MSSR_CSSR_V1.5.xlsx (854.6 KB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_2021_V1.0.xlsx (117.5 KB)
- Hodnotenie MIRRI dokument_s_parafami_a_prílohami_(031498_2022).pdf (1.2 MB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 22.4.2022 bol projekt schválený na MIRRI SR