Red Flags: Obmena komponentov Datacentra BA - Sieťové moduly pre datacentrové prepínače

Názov: Obmena komponentov Datacentra BA - Sieťové moduly pre datacentrové prepínače

Garant: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Stručný opis: Nevyhnutná obmena kritických sieťových zariadení na ktoré výrobca prestal alebo v krátkej dobe prestane poskytovať podporu. Projekt zahŕňa náhradu sieťových modulov N7K-F248XP-FE tovarom spoločnosti Cisco N7K-F348XP-25 v počte 4 kusy, a náhradu sieťových modulov N7K-M148GT-11L a N7K-M224XP-23L tovarom spoločnosti Cisco N7K-M348XP-25L v počte 8 kusov. Hlavným cieľom projektu je predísť funkčným a bezpečnostným hrozbám pri nepodporovaných zariadeniach, ako aj predísť možným výpadkom poskytovaných služieb zo strany rezortu spravodlivosti.

Náklady na projekt: 999 763 EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 14.2.2022 projekt bol schválený na MIRRI SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1557_Projektovy_zamer_detailny.pdf (156.0 KB)
- projekt_1557_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (1.0 MB)
- I_02_BC_CBA_P_1557_20211201.xlsx (728.1 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_P_1557_20220608_po_VO.xlsx (729.5 KB)
- Hodnotenie MIRRI dokument_s_parafami_a_prílohami_(012009_2022).pdf (434.4 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 14.2.2022 projekt bol schválený na MIRRI SR