Red Flags: Monitorovanie, riadenie a prevádzka IT služieb

Názov: Monitorovanie, riadenie a prevádzka IT služieb

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Integračný projekt zabezpečí vybudovanie Informačného systému monitorovania, riadenia a prevádzkovania IT služieb Ministerstva vnútra SR využívaného pri prevádzkovaní kritických informačných systémov, policajných systémov, registrov poskytujúcich elektronické služby, systémov integrovaných s bezpečnostnými systémami na úrovni EU atď., a ktorý zabezpečí zvýšenie úrovne prevádzkovej dostupnosti, odolnosti a kvality služieb poskytovaných občanom a iným inštitúciám v rámci SR a EU.

Náklady na projekt: 6 280 595 Eur, Prevádzka/rok: 1 041 344 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 16.11.2022 Projekt je znovu hodnotený

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1636_Projektovy_zamer_detailny.pdf (632.5 KB)
- projekt_1636_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (18.0 KB)
- I_01_PRILOHA_2_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_AIOPs_20220221_v2.xlsx (116.2 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_1_Projekt_AIOPS_v3.xlsx (768.0 KB)
- I_01_PRILOHA_3_MERATELNE-UKAZOVATELE_KPI_AIOPS_20220103_v1.xlsx (108.0 KB)
- HWaSW_ML.docx (3.3 MB)
- HWaSW_ML_PHZ_cena.xlsx (23.6 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 16.11.2022 Projekt je znovu hodnotený