Školský internet

Názov: Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb pre školy v SR / ŠKOLSKÝ INTERNET

Garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stručný opis: Projekt “Školský internet” je pokračovaním projektu EDUNET_SK. V rámci projektu “Školský internet” sa plánujú realizovať pripájania škôl do komunikačnej infraštruktúry MŠVVŠ SR po skončení platnosti rámcovej zmluvy na EDUNET_SK na jeseň 2022.
Ministerstvo školstva nemá vypracovanú stratégiu/koncepciu ďalšieho pripájania škôl do komunikačnej infraštruktúry MŠVVŠ SR tak, aby mohlo optimalizovať náklady na služby svojej komunikačnej infraštruktúry tým, že vytvorí podmienky pre umožnenie účasti na realizácii pripájania škôl viacerým poskytovateľom dátových služieb zároveň (napríklad pre lokálnych poskytovateľov dátových služieb, alebo využitie už existujúcich sponzorovaných pripojení škôl a pod.).
Slovensko Digital bude aktívne vyvíjať úsilie, aby MŠVVŠ SR takúto stratégiu/koncepciu vypracovalo v spolupráci aj s odbornou verejnosťou ešte pred začiatkom prípravy realizácie samotného projektu Školský internet.

Náklady na projekt: N/A

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:
- 15.12.2020 Oznámenie o začatí Prípravných trhových konzultácií na predmet zakázky Školský internet.
- 11.1.2021 Termín na predloženie odpovedí na otázky obstarávateľa (1. kolo)

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: MŠVVŠ SR nemá vypracovanú a schválenú stratégiu/koncepciu ďalšieho pripájania škôl do komunikačnej infraštruktúry MŠVVŠ SR.

Stanovisko Slovensko.Digital: Bez schválenej stratégie/koncepcie ďalšieho pripájania škôl do komunikačnej infraštruktúry MŠVVŠ SR nie je možné začať s prípravou realizácie projektu Školský internet. Keďže platnosť rámcovej zmluvy pre EDUNET_SK končí na jeseň 2022, najväčším rizikom je, že projekt bude predražený, lebo ministerstvo nebude mať zhodnotené viaceré možné varianty riešenia.

:triangular_flag_on_post: HODNOTENIE RED FLAGS

I. Prípravná fáza


Reforma VS :grey_star::grey_star::grey_star::grey_star:

MŠVVŠ SR nemá vypracovanú a schválenú stratégiu/koncepciu ďalšieho pripájania škôl do komunikačnej infraštruktúry MŠVVŠ SR v rámci ktorej by boli zhodnotené viaceré možnosti riešenia.


Merateľné ciele (KPI) (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Postup dosiahnutia cieľov (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Súlad s KRIS (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Biznis prínosy (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Príspevok v informatizácii (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Štúdia uskutočniteľnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Alternatívy (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Kalkulácia efektívnosti (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Participácia na príprave projektu (nie je zatiaľ vyhodnotený)

N/A


Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

Prípravné trhové konzultácie:


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 15.12.2020 Prípravné trhové konzultácie