Red Flags: Implementácia nástroja goAML

Názov: Implementácia nástroja goAML

Garant: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stručný opis: Projekt goAML vychádza z tzv. Plánu obnovy a odolnosti, Komponentu 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva. Konkrétne ide o investíciu: „Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí“. Na posilnenie boja proti korupcii, praniu špinavých peňazí, závažným hospodárskym trestným činom a s tým súvisiacou legalizáciou výnosov z trestnej činnosti sa podporia personálne kapacity a technické zabezpečenie finančného vyšetrovania. Implementáciou nového informačného systému goAML finančnej spravodajskej jednotky sa zlepšia možnosti tvorby finančných spravodajských informácií potrebných na odhaľovanie ekonomickej trestnej činnosti, financovania terorizmu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Náklady na projekt: 2 397 229 EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 9.8.2022 projekt je znovuhodnotený na MIRRI SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1794_Projektovy_zamer_detailny.pdf (582.0 KB)
- projekt_1794_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (963.9 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_goAML_v1.xlsx (786.1 KB)
- I_01_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_goAML_v1.xlsx (114.4 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 9.8.2022 projekt je znovuhodnotený na MIRRI SR