Red Flags: Obmena stávajúceho HW vybavenia koncových užívateľov súdov

Názov: Obmena stávajúceho HW vybavenia koncových užívateľov súdov

Garant: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Stručný opis: Potrebná obnova a výmena využívaných zariadení na súdoch a MS SR, ktoré boli vymenené naposledy k roku 2014. Momentálne technické zabezpečenie zamestnancov už nespĺňa potrebné štandardy pre prácu a zároveň sa čoraz častejšie vyskytuje poruchovosť PC a ostatného hardvéru. Obmena HW reaguje aj na narastajúcu potrebu práce z domu. Jedná sa o notebooky, ultrabooky, AiO sety pre zamestnancov a pracoviská, ktoré nedokážu fungovať formou práce z domu, dokovacie stanice, monitory a ďalšie príslušenstvo. Zároveň je cieľom aj zabezpečenie projektorov spolu s premietacím mobilným plátnom pre zasadacie miestnosti na súdoch . V momentálnej situácií s pohľadom do budúcna chceme zrealizovať výmenu stolných PC za mobilné riešenie t.j. notebook s napojením na dockovacie stanice. Takto sa nezníži komfort pri práci a zároveň naskytne možnosť využitia tohto HW aj pre potreby práce z domu.

Náklady na projekt: 10 086 140 EUR

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 14.2.2022 bol projekt schválený na MIRRI SR

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- P_01_a_I_01_PROJEKTOVY_ZAMER_Projekt_1582_09022022.doc (828 KB)
- P_03_a_I_03_PRISTUP_k_PROJEKTU_Projekt_1582_09022022.docx (451.6 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_1582_15 12 2021.xlsx (730.8 KB)
- ZOZNAM RIZÍK Projekt 1582.xlsx (20.2 KB)
- Hodnotenie MIRRI dokument_s_parafami_a_prílohami_(012163_2022).pdf (1.0 MB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 14.2.2022 bol projekt schválený na MIRRI SR