Red Flags: Implementácia Informačného monitorovacieho systému

Názov: Implementácia Informačného monitorovacieho systému

Garant: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Stručný opis: V nadväznosti na nariadenia EÚ parlamentu a rady EÚ vzťahujúce sa na oblasť fondov EÚ v programovom období 2021-2027, je potrebné v rámci tohto projektu implementovať centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí evidenciu, následné spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom, poskytovateľom pomoci a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie fondov EÚ.

_

Náklady na projekt: 36 027 454 Eur, Prevádzka/rok: 1 783 617 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 25.10.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1759_Projektovy_zamer_detailny.pdf (2.0 MB)
- projekt_1759_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (3.1 MB)
- MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P1-KP_2022-09-23.xlsx (212.1 KB)
- MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P2-RR_2022-09-12_v2.xlsx (130.6 KB)
- MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P3-CBA_2022-09-23_Alt1_Refaktoring.xlsx (1.2 MB)
- MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P3-CBA_2022-09-23_Alt2_NovyIMS.xlsx (1.1 MB)
- MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P4-RamcovyHarmonogram_v3.xlsx (18.2 KB)
- MIRRI-I-03-PZ-ITMS21-P5-Report kvantitatívneho výskumu pre ITMS Q1_2022.pdf (3.1 MB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 26.9.2022 Projekt bol predložený na schválenie na MIRRI