Red Flags: Privátny Komunitný zdravotnícky cloud

Názov: Privátny Komunitný zdravotnícky cloud

Garant: Národné centrum zdravotníckych informácií

Stručný opis: Projekt Komunitného zdravotníckeho cloudu (KZC). KZC je postavený na dynamicky rozširujúcej sa infraštruktúre a automatizácii kľúčových procesov alokácie zdrojov a jednotlivých služieb cez webové UI a API rozhranie. Infraštruktúra KZC je navrhnutá cez dve datacentrá v jednom regióne. Bratislavský región bude tvorený výpočtovými centrom na Kopčianskej a na Lazaretskej.

Cieľom KZC je postaviť modernú privátnu cloudovú infraštruktúru s dôrazom na špecifické požiadavky NCZI a jednotlivých rezortov MZSR. Sú to hlavne špecifické platformy pre automatizáciu požiadaviek IaaS a PaaS ako napríklad takzvané out of box enterprise riešenia ako ansible automation a Kubernetes platforma, teda riešenia preverené časom a reálnou prevádzkou v súkromnej a verejnej sfére.

Náklady na projekt: 33 240 451 Eur, Prevádzka/rok: 1 202 314 Eur

Aktuálny stav projektu: Príprava projektu

Čo sa práve deje:

- 21.07.2022 Projekt bol vrátený na dopracovanie

Zhrnutie hodnotenia Red Flags: Projekt zatial nebol hodnoteny podla metodiky RedFlags

Stanovisko Slovensko.Digital: N/A

Diskusie k projektu na platforme:

  • N/A

:file_folder: Dokumenty

dokumenty fázy Príprava projektu:
- projekt_1790_Projektovy_zamer_detailny.pdf (385.8 KB)
- projekt_1790_Pristup_k_projektu_detailny.pdf (385.9 KB)
- I_02_BC_CBA_PRILOHA_KZC_29062022_v1.1.xlsx (2.4 MB)
- P_01_a_I_01_a_M_02_1_PRILOHA_1_REGISTER_RIZIK-a-ZAVISLOSTI_KZC_29062022.xlsx (115.9 KB)


:clock2: Aktivity

V tomto projekte už prebehli nasledovné dôležité aktivity / míľniky:

- 29.6.2022 Predloženie projektu na schválenie na MIRRI